המחשב כסוכן רשות המיסים

מחקתם קבצים לפני ביקורת שומה? לרשות המיסים עדיין יש גישה למידע אם עד לפני שנים לא רבות, פקיד השומה ניזון מכל מסמך ופיסת נייר שנמצאה במהלך הביקורת בעסקו או בביתו של נישום, ונישומים נזהרו שלא לשמור מסמכים מפלילים כאלו ודאגו להשמיד, לשרוף, לגרוס ולקרוע לפיסות זעירות כל נייר ומסמך כאמור. הרי, כיום אנו בעידן אחר, […]

תיקוני דוחות יזומים בעקבות השמטת הכנסות

לאחרונה, הגיע לטיפולנו מקרה שמפאת חשיבותו אנו מוצאים לנכון לידע את ציבור המייצגים והציבור בכלל. להלן פרטי המקרה: פקיד השומה דרש מנישום מסמכים מסוימים לגבי שנת מס ספציפית. לאחר שהנישום רכז את המסמכים והעבירם לרואה החשבון, התברר כי בשל טעות וחוסר ידע של הנישום לא דווחו כל הכנסותיו לפקיד השומה (מדובר בהכנסות ממכירת ני"ע).  רואה […]

שיפורים במושכר – סוגיות מס שגורות

ביום 8 במאי 2011 פורסם חוזר מס הכנסה 5/2011 לגבי חיוב במס של הכנסות מדמי שכירות ששולמו בדרך של ביצוע שיפורים במושכר. היום יותר מתמיד נושא זה יש בו כדי להשפיע על ההתנהלות היומיומית של כל אחד מאיתנו ובמיוחד ככל שנוגעים הדברים לדירות מגורים. הוראות החוזר מחדדות דברים בעמדת רשות המסים ומאמר זה סוקר אותם וחושף סוגיות […]

"תכנוני מס ברי דיווח" – נקודות למחשבה

ארז שגיב, מומחה למיסים – לשעבר מנהל החטיבה המקצועית ברשות המיסים יגיל בלזר, מומחה למיסים – לשעבר יועץ למנהל רשות המסים דוד אפרים, מומחה למיסוי פלילי – לשעבר מנהל תחום מבצעים ברשות המיסים סגירת יתרות חובה של בעל מניות בתום השנה ופתיחתן מחדש בתחילת השנה העוקבת– האם עבירה על פי פקודת מס הכנסה ? – […]

רכישת אגרות חוב – נציבות מס הכנסה ופקידי שומה

ארז שגיב עו"ד ורו"ח , מומחה למיסים – לשעבר מנהל החטיבה המקצועית ברשות המסים יגיל בלזר עו"ד ורו"ח , מומחה למיסים – לשעבר יועץ מקצועי למנהל רשות המסים. השאלה: האם רווח הנובע מרכישה עצמית של אגרות חוב, יסווג בדוחות הכספיים ולצורכי מס כהכנסות מימון או כרווח הון? ומה אומרים? בחוזר מס הכנסה מספר 2/2010 , […]

מיסוי אי תחרות – ראש בראש

ארז שגיב עו"ד ורו"ח, מומחה למיסים – לשעבר מנהל החטיבה המקצועית במס הכנסה, שגיב בלזר ושות' – עורכי דין יגיל בלזר, עו"ד ורו"ח – מומחה למיסים, לשעבר יועץ מקצועי למשנה מנהל רשות המיסים אלון קופל, עו"ד – מתמחה בתאגידים ומסחרי ההבחנה בין הכנסה פירותית לבין רווח הון נדונה לא אחת בפסיקה ובספרות. באופן כללי מקובל […]

אי רישום תקבול

סעיף 145ב(א)(1) לפקודת מס הכנסה קובע, כי אי-רישום תקבול הופך את פנקסיו של הנישום לבלתי קבילים, זולת אם שוכנע פקיד השומה, כי הייתה סיבה מספקת לאי הרישום. גם אם פעל הנישום בתום לב וגם אם לא הוכחה כל כוונה להשתמטות ממס, אין בכך כדי לשמש הגנה מפני פסילת ספרים. הטענה, כי לא הייתה כוונה להעלים הכנסות לא יכולה להוות סיבה מספקת לאי רישום התקבול.

"קו הצדק" ואי הודעה על פתיחת עסק

דוד אפרים, עו"ד – מומחה למיסוי פלילי – לשעבר מנהל תחום מבצעים ברשות המיסים בחודשים האחרונים ועם הפעלת "קו הצדק", אנו עדים למאמצי רשות המיסים, להגברת האכיפה. מידי יום, גם חודשים לאחר השקת קמפיין "קו הצדק", זרם הדיווחים הינו רב ומשמעותי. מבלי להתייחס לביקורת שנשמעה כנגד הפעלת "קו הצדק", נאמר רק, שמרבית המידעים והדיווחים אינם […]

סוגיות בזקיפת מימון והנהלה – סעיף 18(ד) לפקודה

במאמרנו הקודם התמקדנו במשמעות הביטוי "יחידת עבודה" בסעיף 18(ד) לפקודה. במאמר זה נתמקד בשאלות הנוגעות לזקיפת מימון והנהלה וכלליות על פי אותו סעיף. סעיף 18(ד): הוצאות הנהלה וכלליות נחתכות פעמיים הפרק השני לפקודת מס הכנסה עוסק בניכויים ובקיזוזים המותרים לשם בירור ההכנסה החייבת של נישום. סעיף 17 לפקודה קובע את העיקרון לפיו תותר בניכוי רק הוצאה […]