צווארון לבן

מהן עבירות צווארון לבן

עבירות צווארון לבן הן מכלול של עבירות פליליות בעלי היבטים כלכליים ופיננסים המבוצעות על ידי חברה או תאגיד או בעלי סמכות בהם, בדרך כלל נושאי משרה. 

עבירת צווארון לבן היא עבירה כלכלית, נטולת אלימות פיזית, שלשם ביצוע נעשה ניצול לרעה של סמכות, אמון, ידע, משאבים מיוחדים או השפעה. העבירה הפיקה לבעליה רווח שאינו חוקי תוך כדי גרימת נזק כלכלי, העבירה נעשתה תוך כדי הפעילות הארגונית ונעשו פעולות טשטוש שנועדו להקשות את גילויה.

תיקי צווארון לבן משלבים בין משפט פלילי, משפט מסחרי ומשפט אזרחי. לכן במקרה בו אדם נחשד בביצוע עבירה מסוג זה, מומלץ לו לבחור עורך דין צווארון לבן הבקיא ומנוסה בעולמות משפט אלו. 

סוגי עבירות צווארון לבן

תחת ההגדרה צווארון לבן מתאגדות עבירות כלכליות ופליליות שונות. חלק מעבירות אלו משיקות לעבירות הלבנת הון, חלקן זהות או משיקות לעבירות מס. קיימות עוד עבירות רבות, כדוגמת עבירות מחשב או עבירות בקשר עם תפקוד התאגיד ו/או נושאי משרה בכירים בתאגיד או בעסק שיש להם היבטים כלכליים, אשר בתנאים מסוימים יכולות להיכלל תחת הגדרה זו.

עבירת שוחד​

עבירת השוחד היא עבירה פלילית וכלכלית שהמחוקק רואה את ביצועה בחומרה, בעיקר במקרה בו מעורב במעשה השוחד עובד ציבור. גם סיוע בתיווך לשוחד או מצב שבו קבלת השוחד לא הושלמה עדיין, יכולים להוביל את השותף לעבירה זו לחקירה פלילית ואף לענישה מחמירה, כאילו בוצעה העסקה.

העונש על עבירות שוחד יכול לכלול מאסר לתקופות ממושכות וקנסות גבוהים מאוד.  להרחבה בנושא

מרמה והפרת אמונים​

מרמה והפרת אמונים הן עבירות צווארון לבן בהן ניתן להאשים עובדי ציבור שהשתמשו בתפקידם על מנת להפיק תועלת אישית במחיר היושר הציבורי ותועלת הכלל או נושאי משרה בתאגידים המבצעים עבירות מהסוג הזה.

המחוקק מתייחס בחומרה לעבירות מרמה והפרת אמונים שבוצעו על ידי אלה, שכן בנוסף לנזק כלכלי שעבירות אלה מביאות עמן הן פוגעות באמונו של הציבור בממסד ובפקידיו ו/או בתאגיד והמשקיעים בו.

העונש על עבירות מרמה והפרת אמונים יכול לכלול מאסר לתקופות ממושכות וקנסות גבוהים מאוד. להרחבה בנושא

קבלת דבר במרמה

קבלת דבר במרמה פירושו קבלת דבר בעל ערך כלכלי (מקרקעין, רכוש, הזדמנות עסקית או כל תמורה אחרת) כתוצאה מאינטראקציה עם אדם אחר, וזאת תוך ידיעה ואמונה, כי זו מבוססת על הטעיה, מרמה עורמה ותחבולה – והכל במטרה להפיק רווחים כלכליים ואחרים המשלבים עבירות כלכליות נוספות ו/או אחרות, בדרך כלל בהקשר העסקי.

החוק מגדיר שתי רמות חומרה עבור קבלת דבר במרמה והעונש על עבירות קבלת דבר במרמה יכול לכלול מאסר לתקופה של עד 5 שנים וקנסות גבוהים, ככל שמדובר בעבירה עצמונית.  להרחבה בנושא

עבירות ניירות ערך​

תחת ההגדרה של עבירות ניירות ערך נכללות מספר סוגים של עבירות על חוקי ניירות ערך, כדוגמת הרצת מניות (השפעה במרמה הגורמת לעליית מחירי מניות הנסחרות בבורסה מעבר לשוויין האמיתי),  אי דיווח ו/או דיווח מוטעה לרשות לני"ע, שימוש במידע פנים או סחר בו על מנת להפיק רווחים ועוד. בנוסף, ייתכנו גם עבירות על חוק איסור הלבנת הון או עבירות צווארון לבן כדוגמת עבירות מרמה והונאה.

עבירות ניירות ערך מהסוג המדובר גוררות  ענישה כבדה שבצידה עונשי מאסר בפועל לתקופות ארוכות וקנסות כבדים. המחוקק מתייחס לעבירות אלה בחומרה שכן עבירות אלה בהקשר של הרשות לניירות ערך והבורסה לניירות ערך קושרים את העבירות לניצול ציבור המשקיעים באותו תאגיד מדווח, וזו הסיבה שעבירות אלה מוגדרות על פי חוק כפשע.

תחת ההגדרה של עבירות ניירות ערך נכללות מספר סוגים של עבירות על חוקי ניירות ערך, כדוגמת הרצת מניות (השפעה במרמה הגורמת לעליית מחירי מניות הנסחרות בבורסה מעבר לשוויין האמיתי),  אי דיווח ו/או דיווח מוטעה לרשות לני"ע, שימוש במידע פנים או סחר בו על מנת להפיק רווחים ועוד. בנוסף, ייתכנו גם עבירות על חוק איסור הלבנת הון או עבירות צווארון לבן כדוגמת עבירות מרמה והונאה.

עבירות ניירות ערך מהסוג המדובר גוררות  ענישה כבדה שבצידה עונשי מאסר בפועל לתקופות ארוכות וקנסות כבדים. המחוקק מתייחס לעבירות אלה בחומרה שכן עבירות אלה בהקשר של הרשות לניירות ערך והבורסה לניירות ערך קושרים את העבירות לניצול ציבור המשקיעים באותו תאגיד מדווח, וזו הסיבה שעבירות אלה מוגדרות על פי חוק כפשע.    

עבירות על חוק ההגבלים העסקיים​

הגבלים עסקיים, הסכמי תיאום מחירים או קרטלים הם הסכמים המונעים תחרות בין גופים במשק ופוגעים ביכולת הצרכן לקבל מחיר תחרותי על מנת למקסם את רווחיהם של החברות הפועלות באותו ענף עסקי.

תיאום מחירים נעשה על ידי הדרגים הגבוהים בחברות, עבירות אלה ואחרות על פי הוראות החוק האמור, נוגע להיבטים הכלכליים והפיננסיים של התאגיד, ולפיכך נחשבות הן לעבירות צווארון לבן.

העונש על עבירות הנקשרות לחוק הגבלים עסקיים, כולל תקופות מאסר וקנסות כבדים.

זיוף מסמכים​

חוק העונשין קובע מאסר של עד 7 שנים במקרה של זיוף הנקשר בעבירות כלכליות. תחת סעיף זה כלולים הנפקה של אישורים למי שאינו זכאי להם, שינוי פרטים במסמכים קיימים או חתימה על מסמכים ללא הרשאה מתאימה או בשמו של גורם אחר, זיוף נתונים ומסמכים וכן הלאה.

יסודות העבירה נעוצות בניצול צד שני והטעייתו תוך יצירת תשתית עובדתית שקרית אשר בהסתמך עליה מתעתד המזייף להוציא ממנו כספים ונכסים אחרים ואשר על כן עבירות מסוג זה נקשרות לעבירות כלכליות ונחשבות לעבירות צווארון לבן.  להרחבה בנושא

רישום כוזב במסמכי תאגיד​

רישום כוזב במסמכי תאגיד הוא מצב שבו בעל תפקיד כלל מידע שגוי או השמיט מידע מדיווח במתכוון ועל מנת לרמות את רשויות המס, רשויות אחרות או גופים מוסדיים, משקיעים, בנקים וכיוצ"ב. עבירות אלה מהוות לא פעם את הבסיס לעבירות כלכליות אחרות כדוגמת שוחד, קבלת דבר במרמה, עבירות מס, הלבנת הון ועוד.

חשוב לציין, כי המחוקק מחיל את העבירה גם על מי שהורה לבצע את הרישום ולא רק על מי שביצע אותו בפועל, וזאת כדי למנוע מצב שבו מנהל יוכל לחמוק מאחריות על ידי הטלת המשימה בפועל על פקיד בארגון. עבירת רישום כוזב, כאמור לעיל, כוללת גם מסמכים שלא יוצרו על ידי התאגיד אך משמשים אותו וגם מסמכים שהיו אמורים לשמש אותו אך הוחסרו במתכוון. חוק העונשין קובע מאסר של עד 5 שנים במקרה של עבירות אלה. להרחבה בנושא

עבירות מס הכנסה והלבנת הון​

עבירות אלה הן עבירות מובהקות הנוגעות לתחום הכלכלי פיסקאלי, ולכן הן עבירות צווארון לבן. תחום הענישה רחב ביותר ותלוי בסוג העבירה והיקפה ויכול להגיע עד 10 שנות מאסר.  דיווח חסר או מוטעה במתכוון למס הכנסה או מסירת ידיעה לא נכונה המשפיעה על אופן החיוב במס היא פעולת מרמה שמטרתה להתחמק מתשלום מס (דהיינו, העלמת מס) לצורך השגת רווח באופן לא חוקי.

כיום שני החוקים כאמור, עומדים בפני עצמם אבל קשורים ומהווים בסיס להאשמות משולבות, שכן בכל עבירת מקור מסוג פשע, טמון היבט כלכלי-פיננסי העוסק בהסתרה של מקור הכספים והרכוש האסור הנובע מעבירות אלה.       

האם עבירות צווארון לבן מסווגות לפי סטטוס מבצע העבירה או לפי סוג העבירה?

המשותף לתכולתן של עבירות צווארון לבן, הוא פשעים שעניינם כלכליים ופיננסיים, ונעשית בהם העדפת אינטרס אישי על פני זה הציבורי, לרבות בהקשר התאגידי. עבירות אלה בדרך כלל מיוחסות לעובדים בכירים בקהילה העסקית כמו גם אנשי ציבור ופקידות בכירה.

החקיקה אינה מגדירה באופן חד משמעי מיהו עבריין צווארון לבן, על אף כי קיימת התייחסות למושג זה בפסיקה. כתוצאה מכך, נוצרו מספר סוגיות בעייתיות: למשל מהו הדין במקרה בו מבוצעות עבירות כלכליות על ידי אדם שאינו בתפקיד ניהולי בכיר או האם הטרדה מינית בעבודה נחשבת כעבירת צווארון לבן כאשר היא מבוצעת על ידי בעל סמכות ויש לה היבטים פיננסיים שנוגעים למעסיק. עבירת צווארון לבן תיחשב ככזו על בסיס מצרפי של המאפיינים הנוגעים למבצע העבירה ולעבירה גם יחד. נוכחותם של מספר מאפיינים מחזקים את האפשרות שבוצעה עבירת צווארון לבן, אך העדרו של אחד מהם אינו פוסל את קיומה.

בית המשפט יתייחס באופן שונה מבחינת חומרת המעשה והענישה בגינו – על רקע סיווגו כעבירת צווארון לבן, במקרה של גניבה ממעביד על ידי קופאי בחנות לעומת גניבה בידי מורשה הנושא משרה בכירה אצל אותו מעסיק. כך, חוקים נוספים מהתחום הפלילי, כדוגמת החוק נגד הטרדה מינית בעבודה, מסייעים לבית המשפט להטות את הכף לרעתו של בעל סמכות המנצל אותה כשיש לניצול כאמור גם היבטים כלכליים או פיננסיים.

איך לנהוג במקרה של חשד בעבירת צווארון לבן?​

הרגע שבו אדם מגלה, כי קיים נגדו חשד לעבירת צווארון לבן, הוא הרגע בו חקירה סמויה שנמשכה תקופה ארוכה מאחורי הקלעים הופכת לחקירה גלויה ביום הפרוץ בו נעצרים הוא ומי שנחשד ביחד עמו בביצוע העבירה. בפרק הזמן הקצר הזה עליו להחליט כיצד להגיב ומה תהא גרסתו ו/או לדעת אילו זכויות עומדות לו כנחקר כאשר  ברקע מרחף איום במעצר ולאחר מכן כתב אישום חמור.

בשלב זה עלולים גם לעלות על הפרק איומים לפרנסתו כדוגמת חילוט נכסיו או הגבלת יכולתו לחזור למקום עבודתו, וכן האיום על המוניטין שלו במקרה בו התקשורת תכנס לתמונה.

הדבר החשוב ביותר הוא לפנות בהקדם אל עורך דין המתמחה בתחום צווארון לבן ובדיסציפלינות משפטיות משיקות מהתחום הכלכלי והפלילי הבקיא ומנוסה בתחומי המשפט שונים, ובהם: דיני תאגידים, משפט פלילי, דיני עונשין, מיסוי וחשבונאות, כלכלה ופיננסים. 

תיקי עבירות צווארון לבן הם תיקים סבוכים וארוכים, ובחירה בעו"ד מנוסה כבר מהשלבים הראשונים יכולה למנוע טעויות ולאפשר ייצוג משפטי מיטבי לאורך ההליך כולו. הדרכה והכנה לפני החקירה הראשונה ו/או במהלך החקירות לאחר מכן, לרבות ליווי משפטי וייצוג עד למימוש גזר הדין, היא מחויבת בסוג זה של עבירות ותמזער את הנזקים הכלכליים ורמת הענישה הצפויה בשל אותן עבירות. מכיוון שקיימים מקרים בהם ניתן להגיע להסדרי כופר ו/או כל הסדר טיעון אחר מול רשויות המס ו/או הפרקליטות, עד כדי מניעת הגשת כתב אישום ו/או הפחתת רמת והיקף האישומים העתידיים להיכלל בכתב האישום, עורך דין צווארון לבן מנוסה המכיר את דרכי פעולתן של הגורמים המעורבים, יצמצם נזקים.

שגיב בלזר ושות': משרד עו"ד צווארון לבן מהמובילים בארץ

משרד עו"ד שגיב בלזר ושות' מציע ללקוחותיו ייעוץ במגוון עבירות צווארון לבן. המשרד מלווה את לקוחותיו משלב החקירה ולאורך כל שלבי ההליך הפלילי (הגשת בקשת צו איסור פרסום, שחרור ממעצר, וייצוג בפני כל הערכאות המשפטיות, לרבות שימועים כדי למנוע הגשת כתבי אישום).

עו"ד ורו"ח ארז שגיב ועו"ד ורו"ח יגיל בלזר, שימשו בתפקידים בכירים ברשות המיסים. הידע והניסיון הרב שצברו בתחומי הצווארון הלבן, תוך שילוב הכשרתם וניסיונם בתחומים הכלכליים, החשבונאיים והפיננסיים, וכן מחלקות נוספות הקיימות במשרד המתמחות בדיני עבודה, מקרקעין ומשפט אזרחי, מסחרי ו/או תאגידי וכן ליטיגציה בתחומי המשפט השונים, מאפשרים להם להעניק ללקוח מעטפת משפטית מלאה, שלמה, רחבה ועמוקה בכל ההליכים המורכבים הנובעים מתיקים רגישים אלה.

לצד ניהול ההליכים במקרה בו נדרש עורך דין צווארון לבן לאחר האשמה בעבירה זו, המשרד מציע גם ייעוץ וליווי משפטי מניעתי בהקשרים אזרחיים ופליליים לתאגידים ויחידים בתפקידים בכירים – מנכ"לים, מנהלי כספים, חשבים, דירקטוריונים וכיוצ"ב, הקשורים בעבודה השוטפת.

על לקוחות המשרד נמנים אנשי עסקים, עובדי ציבור לשעבר, עורכי דין, רואי חשבון, בנקאים וכיוצ"ב. משרדנו מאמין, כי המפתח להצלחה בתיקים אלה, הוא בשילוב בין מקצוענות חסרת פשרות, הערכה מצד הגורמים ברשויות המאפשרת שיח וכן שמירה על דיסקרטיות וכבודם של הלקוחות.

השארת פרטים לקבלת ייעוץ

לקשר ישיר עם עו"ד שגיב

סלולרי

ווטסאפ

אימייל

מאמרי עבירות צווארון לבן:

הטבות וסוגיות מיוחדות – עולה חדש, תושב חוזר וותיק ורגיל, הקלות לתושבי חוץ ומס יציאה

הרצאה של עו"ד ורו"ח יגיל בלזר אודות הטבות והקלות המס לעולים חדשים, תושבים חוזרים, תושבי חוץ תושבים וותיקים, ועוד.

המצגת סוקרת את מטרות פקודת מס הכנסה ותקנות מיסוי עולים חדשים ותחולתן. מביאה את ההגדרות למיהו עולה חדש, תושב חוזר ותיק ותושב חוזר (רגיל). בוחנת את מועד שינוי התושבות לפי רשות המיסים ואת משמעותה המיסויית של שנת ההסתגלות.

במצגת סוקר עו"ד ורו"ח בלזר, את הטבות המס שנתנו לעולים חדשים ותושבים חוזרים ותיקים כולל דוגמאות והבהרות, ודן בהטבות לתושבי חוץ ובמס יציאה.

קרא עוד

היערכות לקראת סוף שנת המס 2019: מיסוי רווחי הון בעסק

עו"ד, נוטריון ורו"ח ארז שגיב הרצה בכנס סוף שנה של לשכת רואי החשבון בנצרת לשנת 2019 על היערכות לתום שנת המס.

הרצאתו עסקה בתכנונים מיוחדים לקראת סוף השנה, שיטות קיזוז הפסדים שמאפשרות לצאת מהן נשכר, והסבירה כיצד להתמודד עם מחילות חוב, רווחי הון בעסק ויתרות של בעלי שליטה בחברות?

קרא עוד

עבירת השוחד

עבירת השוחד ניווט מהיר מה זה שוחד? מתן שוחד וקבלת שוחד ענישה על עבירות שוחד לפי חוק העונשין החמרת הענישה

קרא עוד

עבירת גניבה

עבירת גניבה ניווט מהיר מהי עבירת גניבה? מה נחשב בתור עבירת גניבה? מתי עבירת גניבה תקפה? עונש על גניבה לפי

קרא עוד

קבלת דבר במרמה

קבלת דבר במרמה ניווט מהיר קבלת דבר במרמה מה נחשב בתור קבלת דבר במרמה? התחזות וקבלת דבר במרמה העונש על

קרא עוד

הסדר טיעון

הסדר טיעון ניווט מהיר מה זה עסקת טיעון (הסדר טיעון)? סוגי הסדרי טיעון וההבדלים ביניהם יתרונות בביצוע עסקת טיעון האם

קרא עוד