איך להתמודד עם ביקורת מס הכנסה או מע"מ בעסק?

ביקורת של רשות המסים בעסק; פקיד שומה או תחנת מע"מ היא עניין לא נעים. רוב בעלי העסקים מתנהלים על פי חוק, ועדיין המחשבה על ביקורת מס הכנסה או מע"מ בה ספרי החשבונות יעמדו לבדיקה ותישאלנה שאלות הנוגעות להנהלת החשבונות שלו, מעוררת חוסר נוחות.

מה לעשות במקרה של ביקורת פתע בעסק? מה ההבדל בין ביקורת לחקירת מס? מה כדאי לעשות ולא לעשות במהלך ביקורת של רשות המיסים בעסק?

ביקורת פתע בעסק? בקש מהנציגים להזדהות ואסוף פרטים אודות הביקורת

ביקורת של נציגי פקיד שומה, לרבות ממחלקת ניהול ספרים שונה באופייה מביקורת של גורמים מתחנת מע"מ בה התיק פעיל, ולכן כאשר נציגי רשות המיסים מבצעים ביקורת במקום העסק, יש לבדוק תחילה מי עומד מולכם ומה זהותו. זכות המבוקר, בעל העסק, לבקש מהמבקרים להציג בפניו תעודה מזהה אשר ממילא גם תעיד על תפקידם ומטעם מי הם מבצעים את הביקורת.
 
לאחר שהמבקרים הגיעו לעסק, הביקורת תעשה על ידי זוג (לעולם המבקרים אינם מגיעים לבד), בעלי העסק מורשים לברר את סיבת הביקורת, תוכנה והשלכותיה. מצד אחד, המבקרים אינם חייבים לענות על כל שאלותיכם. יחד עם זאת, ומצד שני, כדאי להוציא כמה יותר מידע בקשר להליך המתנהל. המשיכו בצורה אדיבה לשאול כמה שיותר שאלות הנוגעות לאירוע.
 
בכל מקרה אין לתת למישהו בכיר בעסקכם, ככל שיהיה, שאינו הבעלים, לבצע את השיח עם המבקרים במקומו. קיימת נטייה לחשוב שזה עדיף, אלא שההיפך הוא הנכון. 

ביקורת מס הכנסה בעסק: מה ההבדל בין הנציגים שהגיעו?

מדוע חשוב להיות ערניים לפרטים הקטנים כאמור ולטרוח לשאול שאלות ולדרוש תשובות? – בביקורת מס הכנסה יכולים להגיע לעסק אחד מ- 3 גורמים:
 1. נציגי פקיד שומה ממערך השומה – אלה בדרך כלל מפקחי מס הכנסה אשר מטפלים בתיק ועתידים להזמין את בעלי העסק לדיון אודות ממצאים שעלו בבדיקתם (התיקים אינם נבדקים בשוטף אלא חלק מביקורת באותו תיק שנמצא בתוכנית עבודה).

 2. מבקרי ניהול ספרים – אלה בדרך כלל אינם המפקחים המטפלים בתיק, בין בשוטף ובין במהלך ביקורת שומה, והם נשלחו כדי לתת גיבוי לשומה הנבדקת באותה תקופה. לעיתים אלה מגיעים כחלק מביקורת שוטפת וללא קשר לטיפול מסוים בתיק ובדיקותיהם וממצאי הביקורת נאספים ונשמרים בתיק הקבע של העסק אשר עתידים לתמוך בעתיד בשומות שתערכנה לשנות המס שבהן בוצעו הביקורות.

 3. חוקרים מטעם מחלקת חקירות במס הכנסה / מע"מ – אלה יכולים להגיע לעסק באחת משני המקרים; לפני "יום הפרוץ" או באותו יום ולאחריו. במקרה הראשון יהיה זה לצורך חקירת מידע שהגיע לידי מחלקת חקירות במס הכנסה או תחנת מע"מ כאשר החקירה טרם התבשלה באופן סופי. במקרה השני יהיה זה לצורך תפיסת חומרים וביצוע מעצר לצורך חקירה. כאשר מגיעים למקום העסק חוקרים מטעם מע"מ יש להתייחס אליהם כאל נציגי מחלקת חקירות, וזאת כיוון שהביקורות שהם עושים בעסקים, ככל שנעשו כאלה, הן בעלי אוריינטציה פלילית גבוהה.
 

מה בודקים בכל סוג של ביקורת מס?

ביקורת עומק של רשות המיסים

אם הנציג בביקורת הזדהה כמפקח מס מפקיד שומה, הביקורת שנערכת בעסק היא כבר בדרגה מתקדמת, שכן מטרת הביקורת היא מתן גיבוי לשומות אשר תידונה בעתיד לבוא או שכבר נדונות. המפקחים שהגיעו למקום העסק טורחים לעשות זאת כאשר השאלות שעולות לדיון הן שאלות עובדתיות וההיכרות הפיסית עם העסק תסייע בידם להוציא שומה לפי מיטב שפיטה מקצועית יותר.
 

במקרה כאמור יש להתקשר לרואה החשבון ולדאוג שיגיע ו/או שיהיה עמכם בקו הטלפון במהלך הביקורת. בדרך כלל ביקורות מסוג זה מתואמות מבעוד מועד עם בעל העסק, ולכן חשוב לדאוג לנוכחות רואה החשבון בה.

ביקורת ניהול ספרים

אם הנציג בביקורת הזדהה כמבקר ממחלקת ניהול ספרים, הרי שבמקרה כזה מדובר בביקורת ניהול ספרים שגרתית, שמטרתה לבדוק האם העסק מנהל נכון ובהתאם לדין את ספריו, האם ספרי החשבונות מלאים, נכונים ושלמים והאם בעל העסק מוציא חשבוניות בזמן ומדווח על כל הכנסותיו. בדרך כלל ביקורת מהסוג האמור נעשית בהפתעה גמורה, ואי רישומי תקבולים בזמן הביקורת מהווים את מירב התפיסות המתגלות כתוצאה מאותן ביקורות, ואלה מהוות בסיס לאחר מכן להוצאת שומה לפי מיטב שפיטה לגבי אותן שנים שבהן התקיימו הביקורות לאחר פסילת ספרים.

פסילת ספרים הינה הליך ממושך שתחילתו בביקורת שנעשתה בעסק, ובטרם אלה נפסלו, יתנהלו דיונים בפקיד שומה לגבי אותה ביקורת. גם במקרה כזה יש ליצור קשר מידי עם רואה החשבון ולערב אותו בביקורת המתבצעת עד שהמבקרים עוזבים את מקום העסק.

מדי שנה, בכל אחד מהמחוזות, מתנהלים מספר מבצעים אזוריים או ארציים המתמקדים בענף אחר, וזאת בלי קשר לביקורות שוטפות המתבצעות על ידי פקיד השומה האזורי. במקרים כאמור, שאינם ביקורות שוטפות, פקידי שומה מחליפים ביניהם כוח אדם, כדי שהמבצעים כאמור יהיו יעילים יותר ויפיקו את המיטב מאותו מבצע המבוסס על גורם ההפתעה. יש לשים לב, כי במקרה כזה מי שיערוך את הביקורות הם לא בהכרח מבקרי מחלקת ניהול ספרים, וזאת בשל היקף המבצע והיעדר כוח אדם. הפיקוח על מבצע כזה נעשה על ידי גורם בכיר ברשות המסים.

נציין, כי מי שנוהג לרשום הכנסות בזמן אמת בקופה או מוציא חשבוניות כנדרש ממנו על פי דין, אינו צריך לדאוג מביקורת זו, ובמקרה שמתגלים ליקויים שוליים עשויה להניתן לבעל העסק מספר הזדמנויות לתקנם, ובלבד שאלה אינם מהותיים. בכל מקרה, הכנה מוקדמת ושיחה עם רואה החשבון אודות הספרים המנוהלים בעסק מונעים קיומם של ליקויים בספרים.

בכל מקרה, לאחר הביקורת ובמידה שנמצאו ליקויים, בעל העסק יזומן לשימוע כדי לקבוע את חומרת הליקוי וקוד ניהול הספרים שיינתן בעקבות אותה ביקורת. השימוע הינו הליך חשוב וקריטי, במיוחד עם נמצאו ליקויים או נמצא כי העסק לא רשם תקבול כדין, ולפיכך אין להזניח את הדברים ויש לערב עורך דין מומחה בתחום ביחד עם רואה החשבון כדי לטפל בעניינים אלה, שכן בהליך זה, והגם שלא תמיד מייחסים לו חשיבות, קיימים הן היבטים מיסויים והן היבטים משפטיים.

חקירת מס הכנסה

אם הנציג בביקורת הזדהה כחוקר מס הכנסה או כמבקר מע"מ, משמעות הדברים שהעסק ובעלי העסק נמצאים תחת חקירה שככל הנראה הייתה עד לאותו רגע סמויה, וזהו המועד שבו הפכה היא לגלויה. בשפה המקצועית אנו מכנים את אותו יום, "יום הפרוץ". במקרה כזה, אין יותר מידי מה לעשות מלבד לערב באופן מידי את רואה החשבון של העסק וליצור קשר עם עורך דין מומחה למיסים שיתלווה לאחר מכן למשרדי החקירות.

יש לקחת בחשבון, כי הגם שמי שינסה להתקשר לרואה החשבון, הרי שזה לא יעלה בידיו, שכן לעיתים קרובות אלה נלקחים לחקירה במקביל לחקירה של בעל העסק. לאחר אותן חקירות באותו יום, מתבצעות פעולות מקבילות על ידי מחלקת החקירות לצורך ביצוע מעצר והארכת מעצר והקשר המידי עם עורך הדין יכול למנוע זאת.

חקירת מע"מ

כאשר מגיעים חוקרי מע"מ לעסק, הרי שהחקירה בדרך כלל נוגעת לתפקוד לקוי שלו שדווח על דרך הלשנה או בדיקות צולבות עם עסקים אחרים. עבירות מע"מ נחקרות כבר מלכתחילה בצביון פלילי, וגם אם אין זה כך, על בעל העסקה להתייחס לכך ככזה, כדי שמוכנותו תהא גבוהה. גם אם יתברר לאחר מכן שהייתה זו ביקורת שגרתית (וזה לא קורה הרבה) עדיפה המוכנות הגבוהה מאשר ההיפך.

כל חקירה שנעשית על ידי תחנת מע"מ מחייבת הוצאת דוח גמר חקירה אשר יקבע את המשך הפעולה של התחנה מול אותו עוסק. יש לשים לב, כי מבקרי מע"מ שהגיעו לעסק לא הגיעו במקרה, אלא על בסיס ממצאים. מבקרי מע"מ, בעלי סמכויות חקירה (בדומה לשוטר)  שאין למפקח מס הכנסה, מגיעים לאחר הלשנה או עקב ממצאים שעלו מתוך הדוחות התקופתיים שדיווחו העסקים או דווחו על ידי עסקים אחרים מולם ו/או עמם הם עובדים. מבחינת דרגת החומרה, מדובר בביקור בעל משמעות רצינית שיכול להוביל בקלות לאחר מכן לכתב אישום.

"יום הפרוץ": היום בו חקירה סמויה ברשות המיסים הופכת לגלויה

כאמור, ביקורת בעסק שמתבצעת על ידי חוקרים ממחלקת החקירות של מס הכנסה או מבקרי מע"מ יכולה גם להעיד על הפיכה של חקירה סמויה לגלויה. ברשות המיסים קוראים לנקודה זו כאמור "יום הפרוץ", ובו עשרות חוקרים מגיעים בו זמנית לכל מקום בארץ שבו חומרים ו/או חשודים יכולים להימצא, לרבות בית בעל העסק ועסקו, משרדי רואה החשבון, יועצי המס, עורכי הדין, שותפים לעבירות ובני משפחה וכיוצ"ב, וזאת על מנת לתפוס ראיות ולעצור את המעורבים בחקירה בעת ובעונה אחת מחשש לשיבוש הליכי חקירה.

בכל מקרה, ובמידה שנעצרתם במהלך ביקורת או בכל מועד אחר, אין לשוחח עם החוקרים בדרך או במשרדי החקירות – בשום אופן ובשום מצב – ואף לא לענות לשאלות טריוויאליות, וזאת עד שלא נועצתם עם עורך דין מומחה בתחום המיסים פנים מול פנים. עד אז אתם שומרים על זכות השתיקה ומבקשים להיפגש עם עורך דין בכל תוקף – ולא משנה מה נטען כלפיכם, מה אומרים לכם, במה אתם מואשמים ו/או אם מאיימים עליכם בכל צורה שהיא.

חוקרים אלה אינם חברים שלכם, גם אם הם נחמדים ושואלים שאלות שנראות לכם מנותקות מההליך המתנהל, שאינכם יודעים מהו. נעצרתם – אין לשוחח עם חברכם לתא המעצר. עליכם לדעת, כי כל שיחה שלכם מוקלטת ו/או מוסרטת במעגל סגור, והכל נרשם בתרשומת פנימית שהם חלק מחומר החקירה,  גם אם אין בידכם לראות זאת.  

ארגז כלים - עצות עשה ואל תעשה במקרה של ביקורת בעסקך או חקירה שהתפתחה במהלכה

 • היזהר בתשובותיך: אחת ההתלבטויות בזמן ביקורת של רשות המסים בעסק היא האם לענות על שאלות או לא ואיזו תשובה לבחור לענות או להפנות למתן מענה לאנשי מקצוע שמלווים את העסק. חשוב להבדיל בין שאלות מקצועיות (לדוג' – למה אין לך ספר הזמנות?) שכדאי להפנות לרואה החשבון או לעורך הדין המלווים את העסק, לבין שאלות עובדתיות הנוגעות לעסק שעליהן ניתן על פי רוב להשיב. יש לשים לב לשאלות, לפשטן ולענות ממוקד ברור וקצר. יש לבטל שאלות מתחכמות או מכשילות ולא להשיב עליהן. בכל מקרה, חשוב שלא לייצר עובדות יש מאין, ובמילים אחרות לשקר או לעגל פינות, ולא לענות על שאלות שאין יודעים את התשובה עליהן בפן עובדתי או המשפטי. האמור לעיל מקבל משנה תוקף כשאין מדובר בביקורת בעסק ובעל העסק בדרך למשרדי החקירות ו/או בעיצומה של החקירה.

 • חסוך במידע: במצבים לא נעימים ובעיקר כשהצד השני שותק, בין במהלך הביקורת ובין במהלך החקירה, יש נטייה להרחיב בדיבור ולספר סיפורים או לשוחח שיחות חולין– דיבורים, סיפורים ושיחות אלה הם לא מעניינו של אף אחד. יש לענות על השאלות את התשובות המספיקות למענה על אותן שאלות – קצר ולעניין. יש להרחיב רק במקום שהמבוקר ו/או הנחקר מתבקש לכך, וגם אז, תוך חשיבה עמוקה על הדברים שיאמרו על ידו ועלולים לשמש נגדו. יש לקחת בחשבון, כי המידע שנמצא בידי המבקרים הוא מידע מועט, וככל שכך הוא, הרי שבשלב זה ועד מעורבות עו"ד המתמחה בתחום כן ייטב.

 • קרא את כל תרשומת וחתום עליה רק לאחר שתבין מה כתוב בה: נציגי רשות המיסים, באשר הם, מתעדים ורושמים תרשומת לכל שיחה, בין שזו התבצעה כחלק מביקורת בעסק ובין שזו הייתה חלק מחקירה. בכל מקרה שאדם נדרש לחתום על תרשומת, ארוכה ככל שתהא, חייב הוא לקרא אותה מתחילתה ועד סופה ולוודא שלא נכתבו דברים שלא נאמרו ובדיוק שאלה נאמרו על ידי הצדדים. התרשומת הינה מסמך חשוב ביותר, שכן מדובר בראיה אשר מאוחר יותר תשתמש את רשויות המס בכל הליך שיתנהל בקשר עם אותו עסק, בין בהיבטים אזרחיים ובים בהיבטים פליליים. התרשומת תיחתם על ידי אדם רק לאחר שהבין את תוכנה ותיקן את אשר נדרש לתקן. ככל שרשות המסים תסרב לתיקון, הרי שאין לחתום עליה. בכל מקרה שבו נחתמה תרשומת יש לקבל העתק ממנה באותו מעמד, וכיום יש מספיק אמצעים לבצע זאת. ככל שמדובר בחקירה, הרי שאותה תרשומת לא תינתן לנחקר בהיותה חלק מחומרי חקירה, ולכן מיד לאחר החקירה, בבית, יש לבצע תרשומת מקבילה וכמה שיותר מדויקת לזו שנעשתה קודם לכן במשרדי החקירות.

 • תעד את הביקורת: אם יש בעסק מצלמות, הרי שיש לשמור את התיעוד של אותה ביקורת בעסק. במקרה בו הביקור יתפתח לכדי הליך משפטי, תהא ראיה זו כחלק מהראיות אשר יכולות לסייע בידי בעל העסק.

 • אל תקל ראש: עבירות מס הכנסה הן עבירות שיכולות להסתיים במאסרים ארוכים כאשר הכל מתחיל בביקורת שגרתית בעסק. אם נקבע מועד לשימוע בגין ביקורת ו/או בעל העסק זומן לחקירה, הרי שיש להפנות הדבר לטיפול מידי של עורך דין מומחה במיסים, כדי למנוע החמרה של האירוע. ביקורת שבה התגלו ליקויים מזמינה ביקורות נוספות, ולכן יש לתקן באופן מידי כל ליקוי.

שירותי משרד עו"ד שגיב בלזר בתחום ביקורות מס:

בעלי עסקים שנמצאים בתהליך של ביקורת מס לא יודעים תמיד איך נכון להגיב או לאן תתפתח הביקורת.

ההשלכות של ביקורת מס יכולות להיות קשות ולהגיע לכדי פסילת ספרים ואישומים פליליים, ולכן מומלץ בכל פעם שנציגי רשות המיסים באים לביקור בעסק להתייעץ עם עורך דין מיסים שיסביר לך כיצד לפעול נכון ובמידת הצורך יהיה איתך בעסק בזמן החקירה, כדי למזער נזקים. 

עו"ד ורו"ח ארז שגיב ועו"ד ורו"ח יגיל בלזר, הבעלים והשותפים במשרד עו"ד שגיב בלזר ושות', הם מומחים בתחומי המיסוי. את דרכם המקצועית הם החלו ברשות המיסים, והם מביאים איתם ידע וניסיון רב במשפטים, ראיית חשבון, דיני מיסים וייצוג נאשמים בעבירות מס.

שירותי המשרד כוללים:

 • ייצוג בביקורות, חקירות ובדיונים על ידי גורמי ביקורת ורשות שונים (מע"מ, מס הכנסה, משטרה, פרקליטות, ביהמ"ש).
 • ייצוג בהליכים מנהליים ובבתי משפט.
 • מו"מ על קנסות וריביות בהליכי דיון.
 • ליווי בעבירות מקור, עבירות המס ועבירות כלכליות אחרות בהליכים הפליליים והאזרחיים.
 • ליווי בהליכי כופר והסדרים אחרים עם גורמי אכיפה שונים.

השארת פרטים לקבלת ייעוץ

לקשר ישיר עם עו"ד שגיב

סלולרי

ווטסאפ

אימייל

מאמרי ביקורת מס וחקירות מס:

המחשב כסוכן רשות המיסים

מחקתם קבצים לפני ביקורת שומה? לרשות המיסים עדיין יש גישה למידע אם עד לפני שנים לא רבות, פקיד השומה ניזון מכל מסמך ופיסת נייר שנמצאה במהלך הביקורת בעסקו או בביתו של נישום, ונישומים נזהרו שלא לשמור מסמכים מפלילים כאלו ודאגו

קרא עוד

תיקוני דוחות יזומים בעקבות השמטת הכנסות

לאחרונה, הגיע לטיפולנו מקרה שמפאת חשיבותו אנו מוצאים לנכון לידע את ציבור המייצגים והציבור בכלל. להלן פרטי המקרה: פקיד השומה דרש מנישום מסמכים מסוימים לגבי שנת מס ספציפית. לאחר שהנישום רכז את המסמכים והעבירם לרואה החשבון, התברר כי בשל טעות

קרא עוד

אי רישום תקבול

סעיף 145ב(א)(1) לפקודת מס הכנסה קובע, כי אי-רישום תקבול הופך את פנקסיו של הנישום לבלתי קבילים, זולת אם שוכנע פקיד השומה, כי הייתה סיבה מספקת לאי הרישום. גם אם פעל הנישום בתום לב וגם אם לא הוכחה כל כוונה להשתמטות ממס, אין בכך כדי לשמש הגנה מפני פסילת ספרים. הטענה, כי לא הייתה כוונה להעלים הכנסות לא יכולה להוות סיבה מספקת לאי רישום התקבול.

קרא עוד

"קו הצדק" ואי הודעה על פתיחת עסק

דוד אפרים, עו"ד – מומחה למיסוי פלילי – לשעבר מנהל תחום מבצעים ברשות המיסים בחודשים האחרונים ועם הפעלת "קו הצדק", אנו עדים למאמצי רשות המיסים, להגברת האכיפה. מידי יום, גם חודשים לאחר השקת קמפיין "קו הצדק", זרם הדיווחים הינו רב

קרא עוד

פיצוץ של מיסים: ביקורת ניהול ספרים בעסקי מזומן

מזמן נטען ע"י מומחה מס, כי מערכת ההרתעה נמוכה וחוליות ניהול ספרים ממעטים לבקר בעסקים מסחריים מאופייני מזומנים. והנה שני מבצעים בעת אחת בפקיד שומה ת"א 5, הפושטים על מסעדות, פיצוציות ומינימרקטים לצד מוניות וחנויות פירות וירקות; ומעלים את המתח

קרא עוד