משיכות בעלים מחברה ושימוש בנכסי חברה על ידי הבעלים

יגיל בלזר - עורך דין מיסים

 עו"ד ורו"ח יגיל בלזר מסביר אודות תיקון 235 לפקודה:

  • משיכות בעלים מחברה ושימוש בנכסי חברה על ידי הבעלים הוספת סעיף 3( ט1 )לפקודה
  • חיוב במס על משיכות אסורות: פטור, חיובים במועד החיוב, וחיוב במס עד השבתם לחברה
  • תחולת ההוראות בגין משיכות כספים 
  • חלופות לגבי נכס / דירה שנעשה בהם שימוש לטובת בעל מניות 
  • דוגמאות