הטלת מס ערך מוסף על פעילות בניירות ערך – בין המצוי והרצוי

במסגרת שני פסקי דין [ע"מ 25935-02-16 אקוויטס ניהול השקעות בע"מ נ' פקיד שומה ת"א 4, פורסם בנבו וע"מ 14338-02-15 טריידומטיקס בע"מ נ' מנהל מע"מ ת"א 1, מיסים לב/1 (מרץ 2018), ה-1)], קיבלה רשות המיסים (בשניהם נמצאה זוכה) גושפנקה לכאורית למסות במע"מ כל פעילות בניירות ערך המגיעה כדי עסק. לעניין זה, החיוב יוטל על הפעילות בניירות […]

החזרי מס ערך מוסף – אליה וקוץ בה

ארז שגיב, עו"ד ורו"ח לשעבר מנהל המחלקה המקצועית ברשות המיסים סעיף 39 לחוק מע"מ קובע כי מס תשומות בתקופת דו"ח פלונית העודף על מס עסקאות שחייב בו עוסק, יוחזר לו תוך 30 ימים מקבלת הדו"ח. מספר דגשים בקשר עם הנדון מן הראוי להדגיש: 1. החזר כאמור לעיל אמור להתקבל בידי העוסק בתוך 30 יום מיום […]