תיקוני דוחות יזומים בעקבות השמטת הכנסות

לאחרונה, הגיע לטיפולנו מקרה שמפאת חשיבותו אנו מוצאים לנכון לידע את ציבור המייצגים והציבור בכלל. להלן פרטי המקרה: פקיד השומה דרש מנישום מסמכים מסוימים לגבי שנת מס ספציפית. לאחר שהנישום רכז את המסמכים והעבירם לרואה החשבון, התברר כי בשל טעות וחוסר ידע של הנישום לא דווחו כל הכנסותיו לפקיד השומה (מדובר בהכנסות ממכירת ני"ע).  רואה […]

האם לקוחות בנק HSBC עדיין יכולים לישון בשקט?

מידע עם פרטי עשרות אלפי לקוחות של בנק HSBC, מצא את דרכו לרשויות המס בצרפת ובאיטליה ואולי אף לארה"ב. על פי הסברה, מידע זה דלף ע"י אחד מעובדי הבנק. רשימה זו, שיתכן כי היא כוללת בתוכה גם שמות של אזרחי ישראל, עלולה לעשות דרכה לרשויות המס. נושא זה זכה בשבועות האחרונים, לכותרות כלכליות, למאמרים, ומן […]