מיסוי בעל שליטה בחברה נשלטת זרה 2020

הרצאה של עו"ד ורו"ח יגיל בלזר אודות מיסוי בעל שליטה בחברה נשלטת זרה. במצגת סוקר עו"ד בלזר את הנושאים הבאים: הגדרות חברה נשלטת זרה (חנ"ז) מיסוי הכנסה פסיבית של בעל שליטה בחברה נשלטת זרה שיעור ההחזקה / השפעה של תושבי ישראל מיסוי "בעל שליטה" מנגנון הפחתת הכנסה מסכום דיבידנד מניעת כפל מס  

חברת משלח יד זרה – 2020

במצגת מסביר עו"ד ורו"ח יגיל בלזר אודות: חבות המס של תושב ישראל המפיק הכנסות ממשלח יד בחו"ל לפני ואחרי הרפורמה מהי חברת משלח יד זרה (חמי"ז) ומה אופן המיסוי שלה? חישוב ההכנסה / רווחים של חברת משלח יד זרה אופן המיסוי בעל מניות תושב ישראל שהוא בעל שליטה בחמי"ז

תוצאות המס בעסקאות טכנולוגיה

בריחת מוחות מישראל היא בעיה חמורה הנמצאת באופן תדיר על סדר היום הציבורי. נהוג לבסס בעיה זו על תשתית המימון הדלה של המועצה להשכלה גבוהה והאוניברסיטאות בישראל. לדידנו, אותה בריחת קניין רוחני נובעת גם מתוצאות מס בעייתיות הנובעות מעסקאות רכישה ומכירה של קניין רוחני.  חברות רבות, בין אם הן תושבות ישראל ובין אם לאו, מבצעות […]

תושב חוזר, ישראלי וחוץ: קביעת תושבות פיסקאלית לצרכי מס

מדינת ישראל החליטה לאחרונה לילך כברת דרך משמעותית לקראת התושבים החוזרים והעולים החדשים, בקובעה הקלות מס משמעותיות לתושבים חוזרים ולעולים חדשים לטווח שנים רב, על מכלול עניינים כגון דיווח על הכנסות מחו"ל, הגדרת תושב חוץ ברורה יותר, אופן הגשת דוחות לצרכי מס ועוד. ברם לצד כל אלו, טרם קבעה רשות המיסים – הרשות המבצעת – […]