חוק עידוד השקעות הון – בין תכנוני מס לבין הטבות מס

כיום ולאור המצב החוקי, חוק עידוד השקעות הון, התשי"ט – 1959 (להלן: "חוק העידוד") מעניק, בתנאים מסוימים, אפשרות ליהנות מהטבות מס מיוחדות ליחידים ולחברות כאחד, העוסקים בבניה ויזמות של "בניין להשכרה" ו"בניין חדש להשכרה" כהגדרתן בחוק (דירות מגורים המיועדות למכירה

הטלת מס ערך מוסף על פעילות בניירות ערך – בין המצוי והרצוי

במסגרת שני פסקי דין [ע"מ 25935-02-16 אקוויטס ניהול השקעות בע"מ נ' פקיד שומה ת"א 4, פורסם בנבו וע"מ 14338-02-15 טריידומטיקס בע"מ נ' מנהל מע"מ ת"א 1, מיסים לב/1 (מרץ 2018), ה-1)], קיבלה רשות המיסים (בשניהם נמצאה זוכה) גושפנקה לכאורית למסות

שליחת הצווים – המועד המכריע לסיום שיקול דעת פקיד השומה והתיישנות השומה

ושוב, בפסק דין מהפכני, חותם בית המשפט שרשרת החלטות שיפוטיות אשר מעמיד את פקיד השומה בסד זמנים הקשורים בהוצאת צו לאחר הפעלת שיקול דעתו. הפעם המקרה הנדון הינו עניינו של מנשה לוי אשר המחלוקת בינו לבין פקיד השומה נסבה סביב