הטלת מס ערך מוסף על פעילות בניירות ערך – בין המצוי והרצוי

במסגרת שני פסקי דין [ע"מ 25935-02-16 אקוויטס ניהול השקעות בע"מ נ' פקיד שומה ת"א 4, פורסם בנבו וע"מ 14338-02-15 טריידומטיקס בע"מ נ' מנהל מע"מ ת"א 1, מיסים לב/1 (מרץ 2018), ה-1)], קיבלה רשות המיסים (בשניהם נמצאה זוכה) גושפנקה לכאורית למסות

שליחת הצווים – המועד המכריע לסיום שיקול דעת פקיד השומה והתיישנות השומה

ארז שגיב, עו"ד ורו"ח – מומחה למיסוי לשעבר מנהל המחלקה המקצועית ברשות המסים ושוב, בפסק דין מהפכני, חותם בית המשפט שרשרת החלטות שיפוטיות אשר מעמיד את פקיד השומה בסד זמנים הקשורים בהוצאת צו לאחר הפעלת שיקול דעתו. הפעם המקרה הנדון

"פיצוץ של מיסים"

ארז שגיב, עו"ד ורו"ח – מומחה למיסים לשעבר מנהל החטיבה המקצועית ברשות המיסים ומנהל תחום קבלנים ונדל"ן. מזמן נטען ע"י מומחה מס, כי מערכת ההרתעה נמוכה וחוליות ניהול ספרים ממעטים לבקר בעסקים מסחריים מאופייני מזומנים. והנה שני מבצעים בעת אחת,

ניכוי הוצאות מימון

ראשית, יש להפריד בין שתי הישויות המשפטיות; חברה ובעל מניותיה. שנית, לא ברור מתוך נתוני השאלה האם לחברה פעילות עסקית אם לאו ומהו בעצם תוכן פעילותה. כמו כן, אין ברור האם יתרת הזכות של בעל המניות בחברה מייצרת לו הכנסות