תמ"א 38: פטור ממס שבח לפי תוכנית חיזוק

עסקת תמ"א 38 עם תוכנית חיזוק תהא פטורה ממס שבח, אם היא עומדת בתנאי חוק מיסוי מקרקעין. מה נכלל תחת הגדרת תוכנית חיזוק? מה יהיה המס כשהיא אינה עונה להגדרה?

תמ"א 38: היבטי מס בביצוע תכנית תמ"א המשלבת גם תב"ע

פטור ממס שבח בעסקת תמ"א 38: הוראת הפטור עסקה שעניינה מכירה של זכות במקרקעין כפוף להוראות תמ"א 38, מהווה באופן עקרוני עסקה החייבת במס שבח ובמס רכישה, וזאת אילולא הוראות חוק מיסוי מקרקעין כאמור בפרק חמישי 5 המעניקות פטור במכירת זכות במקרקעין שתמורתה מושפעת מזכויות בניה לפי תמ"א 38. בשל הוראות התחולה, מכירת זכויות בניה […]