הרצאה: הערכות שווי ואיזון משאבים היבטים חשבונאיים ופיננסים

עו"ד ורו"ח ארז שגיב התארח בתאריך ה-10.11.20 בהרצאת זום של שידורי "המדרשה" של לשכת עורכי הדין, בנושא הערכות שווי ואיזון משאבים – היבטים חשבונאיים ופיננסיים. ההרצאה עסקה בנושאים הבאים: איך מבצעים הערכת שווי ותקיפת חוות דעת מומחה בשיטת ה-DCF איך עושים פירוק שיתוף במניות של חברה? תשלומי איזון בגין מוניטין – כושר השתכרות

קורס "מיסים א" – שיעור 1

שיעור 1 בקורס "מיסים א" שהועבר בתאריך 27.10.2017 על ידי עו"ד ורו"ח יגיל בלזר בנושא: הוצאות מימון, סעיף 17 רישא, מסלול ההכרה בהוצאה, סעיף 32, סעיף 31, סעיף 18, סעיף 17 (1), פס"ד החברה לפיתוח טבריה, פס"ד נכסי כוהנים, פס"ד מוראן הנדסה, פס"ד פזגז, פס"ד פי גלילות. במסגרת לימודי התואר הראשון. בית הספר למינהל עסקים, […]

קורס "מיסים א" – שיעור 2

שיעור 2 בקורס "מיסים א" שהועבר בתאריך 02.03.2014 על ידי עו"ד ורו"ח יגיל בלזר. במסגרת לימודי התואר הראשון. בנושא: פקודת מס הכנסה – 17(4), 17(5), 17(5א), 17(6), 17(7). בבית הספר למינהל עסקים, המסלול האקדמי המכללה למינהל.

קורס "מיסים א" – שיעור 3

שיעור 3 בקורס "מיסים א" שהועבר בתאריך 10.11.2017 על ידי עו"ד ורו"ח יגיל בלזר בנושא: הוצאות פחת. במסגרת לימודי התואר הראשון. בבית הספר למינהל עסקים, המסלול האקדמי המכללה למינהל.

קורס "מיסים א" – שיעור 4

שיעור 4 בקורס "מיסים א" שהועבר בתאריך 09.03.2014 על ידי עו"ד ורו"ח יגיל בלזר. במסגרת לימודי התואר הראשון. בנושא: 32 (11-16), סעיפי 18. בבית הספר למינהל עסקים, המסלול האקדמי המכללה למינהל.

קורס "מיסים א" – שיעור 5

שיעור 5 בקורס "מיסים א" שהועבר בתאריך 23.03.2014 על ידי עו"ד ורו"ח יגיל בלזר. בנושא: 18(ג), 18(ה), הפסדים. במסגרת לימודי התואר הראשון. בבית הספר למינהל עסקים, המסלול האקדמי המכללה למינהל.

קורס "מיסים א" – שיעור 6

שיעור 6 בקורס "מיסים א" שהועבר בתאריך 30.03.2014 על ידי עו"ד ורו"ח יגיל בלזר.
בנושא: הפסדים. במסגרת לימודי התואר הראשון.
בבית הספר למינהל עסקים, המסלול האקדמי המכללה למינהל.

קורס "מיסים א" – שיעור 7

שיעור 7 בקורס "מיסים א" שהועבר בתאריך 06.04.2014 על ידי עו"ד ורו"ח יגיל בלזר. בנושא: רווח הון (הגדרות). במסגרת לימודי התואר הראשון. בבית הספר למינהל עסקים, המסלול האקדמי המכללה למינהל.