מיסוי איגודי מקרקעין – לאן? חלק ד'

חיזוק לאמור במאמרינו הקודמים, ניתן למצוא בהחלטת מיסוי 38/07 – החלטת מיסוי 38/07 – הוצאת בית מלון מהגדרת איגוד מקרקעין – החלטת מיסוי בהסכם, שם קבעה רשות המיסים, כי אין להתעלם מציוד מלונאי שאכן משמש בית מלון בייצור הכנסתו ממלונאות, ולפיכך הגיעה למסקנה, כי באותן נסיבות מדובר באיגוד שאינו נכנס בתחולת החוק, והכל על אף […]

קרן למימון פרויקט (חלק א') – תחולת הוראות סעיף 63 לפקודה

ארז שגיב, עו"ד ורו"ח – לשעבר מנהל החטיבה המקצועית ברשות המסים יגיל בלזר, עו"ד ורו"ח – לשעבר יועץ למשנה מנהל רשות המסים מומחים למיסים – שגיב, בלזר ושות' – עורכי דין על פי רוב, וכדבר שבשגרה, תאגידים וישויות משפטיות מגייסים הון זר למימון פעילויותיהם, דרך מוסדות פיננסיים, כאלה או אחרים, שמתן הלוואות מהווה פעילות עסקית […]