חובות מעסיקים ועובדים על רקע התפשטות הקורונה

עקרון תום הלב של מעסיקים ועובדים על רקע התפשטות הקורונה התקופה האחרונה קשה היא והקושי רק ילך ויעמיק, שכן הוא מעמיד במבחן המציאות את עקרון תום הלב בהתנהגות העובדים מצד אחד והמעסיקים מצד שני, ומעמיד בסימן שאלה את המאבק בין זכותו של המעסיק לצמצם הפסדים למול זכותו של העובד להתייחסות הוגנת וכיבוד ההתחייבות החוזית המוגנת […]