חוק עידוד השקעות הון התשי"ט 1959

יגיל בלזר - עורך דין מיסים

במצגת מסביר עו"ד ורו"ח יגיל בלזר מי זכאי להנות מהטבות המס הניתנות במסגרת חוק עידוד השקעות הון:

  • הרקע לחוק, סוגי התמריצים והטבות המס
  • הטבות בעקבות תיקון 68 ותיקון 73 לחוק עידוד השקעות הון   
  • מסלולים אפשריים במסגרת חוק עידוד השקעות הון
  • הטבות מס ותנאים נדרשים במסגרת מסלול מפעל מועדף (סעיפים 51טז – 51יח לחוק)
  • הגדרות ותנאים מצטברים למפעל מועדף
  • יצואן עקיף