קבלת דבר במרמה

קבלת דבר במרמה

קבלת דבר במרמה היא עבירת צווארון לבן המעוגנת בסעיף 415 לחוק העונשין, תשל"ז-1977.

לעבירה הנדונה שלושה יסודות: א. קבלה, ב. התקבול היה "דבר" כהגדרתו בחוק העונשין, ג. פעולת הקבלה של אותו דבר נעשה ב"מרמה".

כיצד הם מוגדרים לפי סעיף 414 לחוק העונשין?

 • דבר: כל "מקרקעין, מיטלטלין, זכות וטובת הנאה"
 • מרמה: "טענת עובדה בעניין שבעבר, בהווה או בעתיד, הנטענת בכתב, בעל פה או בהתנהגות, ואשר הטוען אותה יודע שאינה אמת או שאינו מאמין שהיא אמת"
 • לרמות: "להביא אדם במרמה לידי מעשה או מחדל".

מה נחשב בתור קבלת דבר במרמה?

עבירת קבלת דבר במרמה נוגעת לכל אספקט, בין חומרי ובין שלא. גם טובת הנאה וכל זכות אחרת שמופקת כתוצאה של מרמה זו, תוצאה, הישג או יתרון, בין במעשה ובין במחדל נחשבת מרמה.

הערך המוגן בבסיס עבירת "קבלת דבר במרמה" הוא "חופש" הבחירה של המרומה: אילו ידע את כל העובדות הנוגעות להתקשרות או את דבר המרמה, לא היה מתקשר בהתקשרות מרצונו החופשי. כשהוא יודע את כל העובדות הנוגעות לאותה התקשרות, וזאת כדי שיתאפשר לו לקבל החלטה מדעת. המרמה צריכה להיות הגורם המונע את קבלת ההחלטה המדעת.

כדי לגבש עבירת קבלת דבר במרמה, לא די להוכיח כי נטענה טענה עובדתית שקרית אלא יש להוכיח גם פגיעה בצד ג'. פגיעה זו מתבטאת בהוצאה של זכות שהיתה של ו/או בבעלות אותו צד ג', שלא היתה מתרחשת לו ידע את דבר השקר.

 מכאן, עבירת קבלת דבר במרמה מתגבשת אם כתוצאה ממנה המרמה קיבל לידיו את ה"דבר", שלא יכול היה לקבלו אלמלא ביצע את אותה עבירה.   

התחזות וקבלת דבר במרמה​

עבירת קבלת דבר במרמה מחייבת שימוש במרמה כדי להשיג את ה"דבר" עליו מדברות הוראות החוק. במסגרת זו תיכלל כל טענה עובדתית (לא דעה, סברה או טענה אחרת) שקרית או פעולה שנדרשת להגשמתה בעיני מי שמשתמש במרמה להשגת תוצאה.

כך, כדי להרשיע אדם בעבירה זו יש להוכיח את כל יסודות האשמה ובהם את הקשר הסיבתי שמבוסס על ניצול, התחזות, מניפולציה או הטעיה, שבין פעולת המרמה של אותו אדם לבין קבלת אותו “דבר” שהמרמה באה להשיג מהמרומה.

מכאן, גם הימנעות מלעשות פעולה שיש בה את יסוד המרמה, יש בה כדי לגבש את העבירה, אם כתוצאה מהאמור הפיק מי שסירב למסור מידע זה איזושהי טובת הנאה ו/או תוצאה ו/או הישג  ו/או יתרון לטובת הגשמת האינטרסים האישיים שלו.

 

על עבירות התחזות וקבלת דבר במרמה ניתן למנות:

 • קבלה למקום עבודה על פי מצג שקרי
 • קבלת נכס מקרקעין ו/או מיטלטלין במסגרת חוזה מסחרי שיש בו מצג כוזב
 • קבלת טובת הנאה גופנית המבוססת על מצג כוזב – אינוס במרמה
 • זיוף מסמכים
 • רישומים כוזבים במסמכי תאגיד
 • פרסום נתונים כוזבים לצורך קבלת נכסים בלתי מוחשיים, כגון מוניטין, ידע, תפקיד, תואר, אמון, רגש
 • וכיוצ"ב

אם כך, כדי שמעשה או מחדל ייחשב מרמה, העבריין צריך להיות מודע לכך שדבריו אינם אמת (= מחשבה פלילית). שכן רק בידיעה שכזו תוכח כוונתו ליצור מצג שווא.

שקר ייכנס בעבירת המרמה, רק אם כתוצאה ממנו מקבל עובר העבירה זכות ו/או טובת הנאה כלשהי (= מעשה פלילי) שלא היה מקבל אילו לא היה משתמש במרמה להשגתן.

עבירת תחבולה​

עבירת תחבולה היא עבירה כלכלית השייכת לעבירות המרמה. היא מתאפיינות בהונאה ומעילה בכספים אשר אינם מגיעים לכדי מרמה. עבירה זו כוללת הצגת מצג שקרי או הטעיית צד ג' בכוונה (-מחשבה פלילית) ובמטרה להוציא ממנו דבר (=מעשה פלילי).

יסוד העבירה אינו דורש בהכרח הפעלת לחץ, אלא ניצול מצב בשל טעות של אחר או שימוש בתחבולה שהטעתה אותו. כמו כן נדרשת הוכחה כי הפעולה נעשתה מתוך כוונה וידיעה כי צד ג' הוטעה, וכי ההטעיה גרמה לתועלות שהופקו מעבירה זו.

מכיוון שהעבירה אינה כרוכה במרמה , הענישה עבורה מקלה יותר מעבירת קבלת דבר במרמה.  סעיף 416 לחוק העונשין קובע, כי כל "המקבל דבר בתחבולה או בניצול מכוון של טעות הזולת שאין בהם מרמה, דינו – מאסר שנתיים".

מה העונש על עבירות מרמה ועל נסיבות מחמירות בקבלת דבר במרמה?

עבירת מרמה נחשבת בתור עבירת עוון והעונש בגינה עומד על 3 מאסר בפועל.

כאשר עבירה זו מצטרפת לעבירות אחרות או כאשר כתב האישום מכיל עובדות המצביעות כי העבירה בוצעה בנסיבות מחמירות, הסיווג שלה הופך לפשע.

ההכרעה על קיומן של נסיבות מחמירות בקבלת דבר במרמה תקבע לפי:
 • קיומן של עבירות מרמה הכרוכות יחד (זיוף מרמה והונאה)
 • זהות מבצע העבירה ואחריותו מול צדדי ג'
 • ביצוע העבירה במסגרת עבודה מקצועית
 • ביצוע עבירה המעידה על תכנון מוקדם ותחבולה
 • היקף הנזק שנגרם בביצוע העבירה
במקרה של הרשעה בגין נסיבות מחמירות בקבלת דבר במרמה העונש הוא 5 שנות מאסר בפועל. מצד שני, בדומה לכל עבירה פלילית אחרת יעמדו לזכות הנאשם נסיבות מקלות, כגון: גיל, משפחה, מצב רפואי, אי ביצוע עבירות קודמות וכיוצ"ב.

איזה עו"ד צריך נאשם בעבירות מרמה?​

ייצוג משפטי בעבירות מרמה ועבירות כלכליות אחרות דורש מומחיות מיוחדת מעורכי הדין. נדרשת הבנה בפן האזרחי הנוגע לחלקים מסחריים, חוזיים ותאגידיים כמו גם בפן הפלילי לרבות דיני עונשין, וניסיון בטיפול בעבירות כלכליות תוך התמחות בייצוג נאשמי עבירות צווארון לבן.

כל אדם נורמטיבי ושומר חוק יכול למצוא עצמו מואשם בעבירות מרמה. לפיכך מרגע הזימון לחקירה ביחידת ההונאה של המשטרה, הפרקליטות הפלילית או רשויות האכיפה, עליו להסתייע בעורכי דין מומחים בתחומי העבירות הכלכליות וצווארון לבן.

יש משמעות קריטית לאופן בו יתנהלו שלבי החקירה הראשונים להמשך ניהול ההליך הפלילי ולהחלטה האם יוגש כתב אישום כנגד החשוד או לא. התשובות לשאלות שנשאלות בחקירה קובעות את העתיד לבוא והכנה לחקירה ע"י עו"ד צווארון לבן, היא הבסיס להוצאת החשוד נקי מאשמה פלילית.

משרד עו"ד שגיב בלזר ושות': מומחים בעבירות כלכליות

משרד שגיב בלזר ושות' מתמחה בעבירות כלכליות בכל תחומי הצווארון הלבן והכחול. שותפי המשרד השתתפו באלפי חקירות בכל תחומי העבירות הפיסקאליות, לרבות עבירות צווארון לבן, במהלך שירותם בתפקידים בכירים ברשות המיסים.

אנו מלווים את לקוחותינו כבר בשלבי החקירה המוקדמים תוך זמינות ומתן אוזן קשבת לצורכי הלקוח, ומציעים ייעוץ מקצועי תוך חשיבה “מחוץ לקופסה” ויצירתיות ומסירות רבה ללקוחותינו ולצרכיהם.

השארת פרטים לקבלת ייעוץ

לקשר ישיר עם עו"ד שגיב

סלולרי

ווטסאפ

אימייל

מאמרי מיסים:

הטבות וסוגיות מיוחדות – עולה חדש, תושב חוזר וותיק ורגיל, הקלות לתושבי חוץ ומס יציאה

הרצאה של עו"ד ורו"ח יגיל בלזר אודות הטבות והקלות המס לעולים חדשים, תושבים חוזרים, תושבי חוץ תושבים וותיקים, ועוד.

המצגת סוקרת את מטרות פקודת מס הכנסה ותקנות מיסוי עולים חדשים ותחולתן. מביאה את ההגדרות למיהו עולה חדש, תושב חוזר ותיק ותושב חוזר (רגיל). בוחנת את מועד שינוי התושבות לפי רשות המיסים ואת משמעותה המיסויית של שנת ההסתגלות.

במצגת סוקר עו"ד ורו"ח בלזר, את הטבות המס שנתנו לעולים חדשים ותושבים חוזרים ותיקים כולל דוגמאות והבהרות, ודן בהטבות לתושבי חוץ ובמס יציאה.

קרא עוד

היערכות לקראת סוף שנת המס 2019: מיסוי רווחי הון בעסק

עו"ד, נוטריון ורו"ח ארז שגיב הרצה בכנס סוף שנה של לשכת רואי החשבון בנצרת לשנת 2019 על היערכות לתום שנת המס.

הרצאתו עסקה בתכנונים מיוחדים לקראת סוף השנה, שיטות קיזוז הפסדים שמאפשרות לצאת מהן נשכר, והסבירה כיצד להתמודד עם מחילות חוב, רווחי הון בעסק ויתרות של בעלי שליטה בחברות?

קרא עוד

עבירת השוחד

עבירת השוחד ניווט מהיר מה זה שוחד? מתן שוחד וקבלת שוחד ענישה על עבירות שוחד לפי חוק העונשין החמרת הענישה

קרא עוד

הסדר טיעון

הסדר טיעון ניווט מהיר מה זה עסקת טיעון (הסדר טיעון)? סוגי הסדרי טיעון וההבדלים ביניהם יתרונות בביצוע עסקת טיעון האם

קרא עוד

כופר מס

כופר מס ניווט מהיר מהו כופר מס ולשם מה הוא נועד? מה יהיה גובה תשלום הכופר?  מתי לבקש בקשת כופר?

קרא עוד

צווארון לבן

צווארון לבן ניווט מהיר מהן עבירות צווארון לבן? סוגי עבירות צווארון לבן ומאפייניהם עבירת שוחד מרמה והפרת אמונים קבלת דבר

קרא עוד