חיפוש
סגור את תיבת החיפוש

הסדר טיעון

מה זה הסדר טיעון?

עסקת טיעון נקראת במשפט הפלילי הסדר טיעון. עסקת טיעון היא חלופה להמשך ניהול המשפט הפלילי הכוללת הסכם בין התביעה לבין הנאשם אשר המפרט את האישומים, התנאים להסדר, ההודאה באשמה וכן הענישה והמאפיינים הנוספים שבהסדר אשר שני הצדדים מתחייבים לקיימו.

בישראל נעשה בהליך זה שימוש רב: על פי דו"ח פרקליטות המדינה לשנת 2018, כ-82% מההליכים שהסתיימו בהרשעה חלקית או מלאה נסגרו באמצעות הסדרי טיעון.

 

סוגי הסדרי טיעון וההבדלים ביניהם

קיימים שלושה סוגים של הסדרי טיעון:

הסדר טיעון פתוח

הסדר הנוגע רק לשלב הכרעת הדין, שכן התובע והנאשם מגיעים להסכם לעניין וויתור על חלק מהאישומים המיוחסים לנאשם או המרתם באישומים קלים יותר, וזאת בתמורה להודאת הנאשם באותן אישומים מקלים ובעובדות החדשות המתארות את אלה אשר עתידות להרשיעו מיד עם הודאתו בהן במסגרת הסדר הטיעון.

בהסדרים מסוג זה, הצדדים משאירים את העונש פתוח ולא חוסמים מי מהם לטעון לעניין העונש לאחר ההרשעה ולצורך גזירת הדין. מכאן, כל צד ינסה לשכנע את בית המשפט לגזור את העונש הראוי בעיניו, בהתאם לכתב האישום המתוקן אשר עליו סוכם והנאשם הודה בו.

הסדר טיעון סגור

הסדר הנוגע הן לשלב הכרעת הדין והן לשלב גזר הדין, שכן התובע והנאשם מגיעים להסכם לעניין וויתור על חלק מהאישומים המיוחסים לנאשם או המרתם באישומים קלים יותר, וזאת בתמורה להודאת הנאשם באותן אישומים מקלים ובעובדות החדשות המתארות את אלה אשר עתידות להרשיעו מיד עם הודאתו בהן במסגרת הסדר הטיעון.

בהסדרים מסוג זה, הצדדים אינם משאירים את העונש פתוח וחוסמים כל אחד מהם לטעון לעניין זה לאחר ההרשעה ולצורך גזירת הדין. מכאן, וככל שבית המשפט יקבל את הסדר הטיעון, הרי שהמשפט הפלילי יסתיים עם מתן פסק הדין, שכן פסק הדין יכלול התייחסות הן להכרעת הדין והן לגזר הדין בהתאם לכלל ההסכמות הקבועות באותו הסדר.

הסדר הטיעון מסוג זה יכלול איפה התייחסות לכל רכיבי הענישה כדוגמת תקופת המאסר המבוקשת, אופן ריצוי מאסר (בכלא או בעבודות שירות), רכיבים כספיים – קנס לאוצר המדינה או פיצוי לנפגע העבירה וכל אמצעי ענישה אחר.

הסדר טיעון כולל מתחם ענישה

בהסדר מסוג זה, וזאת להבדיל מהסדר פתוח או סגור, הצדדים אינם משאירים את העונש ללא התייחסות או סגור שאין בלתו להחלטת בית המשפט אלא קובעים מתחם ענישה מוסכם לצורך גזירת הדין. מכאן, וככל שבית המשפט יקבל את הסדר הטיעון, הרי שהמשפט הפלילי ימשיך להתנהל לעניין גזר הדין, וזאת כפוף להסכמה של הצדדים לגבי מתחם הענישה.

לעניין זה יובהר, כי לא אחת מתנהלים מאבקים במסגרת הגעה לעסקת טיעון לגבי מתחם הענישה, שכן מתחם הענישה שיוסכם עליו מאפשר לכל אחד מהצדדים להיצמד לעונש המינימאלי הקבוע במתחם המוסכם – אשר הנאשם צפוי לשאת בו ללא ניהול הליך ההוכחות לגבי הרשעתו שכן הוא הודה באשמה – או לעונש המקסימאלי באותו מתחם, כפי שירצה בו התובע ויפעל לשכנע בכך את בית המשפט לקבלו.

מה היתרונות בביצוע עסקת טיעון?

בכל עסקת טיעון, התביעה יכולה לוותר על חלק מהאישומים המיוחסים לנאשם ו/או להמיר אישום חמור באישום קל ו/או לוותר לנאשם ויתור אחר המעניק לו הקלה בקשר להכרעת הדין ו/או גזר הדין הצפויים, וזאת בתמורה להודאת הנאשם בעובדות שיש בהן כדי להרשיעו והסכמתו לענישה הקבועה בהסדר הטיעון, ככל שהצדדים סיכמו זאת, ללא המשך ניהול הליכים משפטיים.

במסגרת עסקת הטיעון, וככל שהצדדים השכילו להגיע אליה, יש יתרונות רבים שכן הנאשם "זוכה" לניהול הליך מהיר אשר מצמצם את הנזקים שיכולים לבוא בעקבותיה. העסקה מספקת וודאות וצפוי כי עסקה זו תתקבל על ידי בית משפט למרות שהוא אינו מחויב לה. ההסדר הקבוע הוא תמיד מקל יותר (בהוראת החיקוק של האשמה, בענישה המבוקשת, בעובדות המתארות את העבירה וכיוצ"ב) מאשר כתב האישום ולכן בעקבות האמור מקבל הנאשם הקלה בעונש הצפוי.

בנוסף ניתן למנות יתרונות נוספים באשר להגעה להסדרי טיעון, כגון: חיסכון בעלויות משפט וזמן של כל הצדדים וכן ניצול משאבי המדינה לניהול תיקים אחרים ונוספים, חיסכון בעלויות שכר טרחה של הלקוח וחיסכון בזמן שיפוטי יקר, ההסדר מגלה חשיבות חינוכית ושיקומית בכך שנאשם מודה בביצוע עבירה ולכן קיימת אפשרות לשקמו מהר יותר ומשכך גם הציבור זוכה לוודאות בתוצאת המשפט, נפגע העבירה נמנע מהצורך להעיד בבית משפט ובכך מתאפשר שיקום מהיר של נפגע העבירה.

במסגרת עסקת הטיעון, ניתן להביא כל ראיה הנוגעת לגזר הדין ולעיתים התובע והנאשם קובעים במסגרת ההסדר אילו ראיות ניתן להביא ואילו לא. בכל מקרה, כל ראיה שתובא, לא יכולה להיות נוגעת לעצם האשמה, שכן הנאשם הודה בעבירות המיוחסות לו בקשר עמה. עסקת טיעון מסוג זה לא תכלול התייחסות לרכיבי הענישה למעט קביעת מתחם הענישה.

האם בית המשפט חייב לאשר עסקאות טיעון?​

יש לדעת, כי הסדר הטיעון אינו מחייב את בית המשפט. יחד עם זאת, מקום שבו ההסדר כאמור לא אושר על ידי בית משפט, יהיה זה מטעמים מיוחדים ובמקרים חריגים ביותר. כאשר שני הצדדים מגיעים לעסקת טיעון אשר מוגשת לבית המשפט לאישור, התובע שומר לעצמו להגן על הסדר זה. לכן במקום שבו הסדר הטיעון לא אושר שני הצדדים יטענו בערעור לקבלתו ויסבירו מדוע הוא עומד במבחן המשפטי.

שירותי משרד עו"ד שגיב בלזר בתחום דיני מס:

הגעה להסדרי טיעון היא בעצם האסטרטגיה הנוגעת לניהול התיק. עו"ד פלילי המייצג בתיק נדרש להכריע בעניין זה בשלוש שאלות; הראשונה – האם בכלל יש עניין להגיע להסדר הטיעון (בהתאם לראיות שבתיק), השנייה – מתי ובאיזה שלב בהליך המשפטי נכון להגיע להסדר הטיעון (כדי לבחון האם יש ביכולת התביעה להוכיח את האשמה המיוחסת לנאשם) והשלישית – מה לכלול בהסדר הטיעון ועל אילו הסכמות להסכים במסגרתו (להשיג את ההסדר המקל ביותר לטובת הנאשם). לכל אחת מהשאלות אין תשובה גנרית אחת, שהרי בכל מקרה יש לבחון את השאלות הללו לגופו של עניין.

עוה"ד במשרד שגיב בלזר ושות' הם עורכי דין פליליים, בעלי ניסיון רב במשפט הפלילי ובתיקי הלבנת הון, עבירות מס וצווארון לבן. בהיותם בכירים לשעבר בראשות המיסים לשותפי המשרד הבנה מעמיקה של התחום והיכרות עם הצד שכנגד, ויכולת לנתח את הסיטואציה בה נמצא הלקוח ולהציע לו במידת הצורך עסקת טיעון המיטיבה עימו ככל האפשר.

השארת פרטים לקבלת ייעוץ

לקשר ישיר עם עו"ד שגיב

סלולרי

ווטסאפ

אימייל

מאמרי הסדר טיעון:

הטבות וסוגיות מיוחדות – עולה חדש, תושב חוזר וותיק ורגיל, הקלות לתושבי חוץ ומס יציאה

הרצאה של עו"ד ורו"ח יגיל בלזר אודות הטבות והקלות המס לעולים חדשים, תושבים חוזרים, תושבי חוץ תושבים וותיקים, ועוד.

המצגת סוקרת את מטרות פקודת מס הכנסה ותקנות מיסוי עולים חדשים ותחולתן. מביאה את ההגדרות למיהו עולה חדש, תושב חוזר ותיק ותושב חוזר (רגיל). בוחנת את מועד שינוי התושבות לפי רשות המיסים ואת משמעותה המיסויית של שנת ההסתגלות.

במצגת סוקר עו"ד ורו"ח בלזר, את הטבות המס שנתנו לעולים חדשים ותושבים חוזרים ותיקים כולל דוגמאות והבהרות, ודן בהטבות לתושבי חוץ ובמס יציאה.

קרא עוד

היערכות לקראת סוף שנת המס 2019: מיסוי רווחי הון בעסק

עו"ד, נוטריון ורו"ח ארז שגיב הרצה בכנס סוף שנה של לשכת רואי החשבון בנצרת לשנת 2019 על היערכות לתום שנת המס.

הרצאתו עסקה בתכנונים מיוחדים לקראת סוף השנה, שיטות קיזוז הפסדים שמאפשרות לצאת מהן נשכר, והסבירה כיצד להתמודד עם מחילות חוב, רווחי הון בעסק ויתרות של בעלי שליטה בחברות?

קרא עוד

עבירת גניבה

עבירת גניבה ניווט מהיר מהי עבירת גניבה? מה נחשב בתור עבירת גניבה? מתי עבירת גניבה תקפה? עונש על גניבה לפי סעיף 384 גניבה בנסיבות מחמירות גניבה בידי עובד ציבור גניבה

קרא עוד

קבלת דבר במרמה

קבלת דבר במרמה ניווט מהיר קבלת דבר במרמה מה נחשב בתור קבלת דבר במרמה? התחזות וקבלת דבר במרמה העונש על עבירות מרמה ועל נסיבות מחמירות קבלת דבר בתחבולה איזה עו”ד

קרא עוד

העלמת מס

העלמת מס ועבירות מס הכנסה ניווט מהיר מהי העלמת מס? עבירות מס הכנסה עבירות מס טכניות ומהותיות עבירות טכניות עבירות מהותיות המלחמה בעברייני מס העונש על העלמת מס המרת עונש

קרא עוד

עבירות מכס

עבירות מכס ניווט מהיר עבירות מכס מהו מכס  העונש על עבירות מכס עבירות מכס הנוגעות לכספי מזומן עבירות מכס הנוגעות לסחורות עבירות מכס אחרות שגיב בלזר ושות – ייצוג בעבירות

קרא עוד

עבירות מע"מ

עבירות מע"מ (מס ערך מוסף) ניווט מהיר החוק הקובע מהן עבירות מס ערך מוסף והעונש עליהן מהו מס ערך מוסף (מע”מ)? עונש על עבירות מע”מ עבירות מע”מ טכניות ומהותיות עבירות

קרא עוד

צווארון לבן

צווארון לבן ניווט מהיר מהן עבירות צווארון לבן? סוגי עבירות צווארון לבן ומאפייניהם עבירת שוחד מרמה והפרת אמונים קבלת דבר במרמה עבירות ניירות ערך עבירות על חוק ההגבלים העסקיים זיוף

קרא עוד