דיני תאגידים ומשפט מסחרי

ליווי חברות ותאגידים במחזור חיי העסק

משרדנו מלווה חברות וגופים החל משלבי הקמתם, וכן נושאי משרה ובעלי מניות בכל עניין שהתאגיד הוא צד לו, כגון מכירת מניות או מכירת פעילות חברה, עריכת תקנונים והסכמי מייסדים, הסכמי משקיעים, שינויי מבנה (העברת נכסים, מיזוגים ופיצולים), הקצאת זכויות ומניות וכן ליווי מול מוסדות פיננסים לקבלת מימון לפעילות עסקית.

הליווי שמעניק משרדנו לתאגיד כולל ליווי דירקטורים וישיבות דירקטוריון, וכן מתן ייעוץ שוטף לנושאי משרה בכירים בכל שאלה מסחרית וכן ניהול הליכים משפטיים שמנהל התאגיד מול כל צד ג.

ליווי וייעוץ משפטי עבור יזמות נדל"ן והשקעות שוק ההון

משרדנו מתמחה בעבודה עם חברות בניה ויזמות וחברות קבלן וכן חברות העוסקות בהשקעות בשוק ההון. במסגרת העבודה עם הלקוחות, משרדנו מעניק שירות שוטף הנוגע לכל סוגיה מסחרית-כלכלית- פיננסית- מיסויית, לרבות ליווי משפטי ומקצועי אחר הנוגע להיבטים מימוניים הקשורים עם ליווי פרוייקטים שהחברות פועלות בהם.

דיני תאגידים ומשפט מסחרי במשרד שגיב בלזר ושות'

שותפי המשרד, עו"ד שגיב ועו"ד בלזר, הם עורכי דין ורואי חשבון עם התמחות חקירתית הן במיסים והן בהלבנת הון

ניסיונם כיוצאי רשות המיסים, השכלתם וההבנה החשבונאית והמימונית העמוקה שלהם, מאפשרים להם לייעץ בכל תחום הנוגע לפעילות התאגיד וחובתו על פי כל דין. 

השותפים מלווים בעלי תפקיד הממונים על ידי בתי המשפט, לרבות מפרקים, כונסים ונאמנים, בכל הליכים שהחברה צד להם, לרבות בתביעות בין בעלי מניות ו/או בתביעות נגזרות או בין השותפים. בהקשרים שונים עו"ד שגיב משמש כבורר ו/או מופיע בהליכי בוררות בייצוג לקוחות המשרד.

השארת פרטים לקבלת ייעוץ

לקשר ישיר עם עו"ד שגיב

סלולרי

ווטסאפ

אימייל

מאמרי תאגידים: