חיפוש
סגור את תיבת החיפוש

העלמת מס ועבירות מס הכנסה

מהי העלמת מס?

העלמת מס, העונה גם להגדרה השתמטות ממס או התחמקות ממס, היא מצב שבו בעל עסק פועל בדרכים לא חוקיות על מנת לשלם פחות מס הכנסה או להימנע כלל מתשלום מס, שלא כדין ובאמצעות פעולות שאין להן כל אחיזה משפטית.

העלמת מס מכילה מספר עבירות מס הכנסה: עבירות על פקודת מס הכנסה הנוגעות למועדי דיווח, אי דיווח על הכנסות ומס הכנסה, ניכוי הוצאות פרטיות והוצאות אחרות שלא כדין, תכנוני מס שאינם לגיטימיים, סיוע והעלמה של מיסים או אי תשלומם וכיוצ"ב.

הענישה על העלמת מס נעה בטווח שבין אזהרה או תשלום כופר לבין מאסר בפועל, כתלות בחומרת המעשה.

העלמת מס ועבירות מס הכנסה

עבירות מס הכנסה והעלמת מס לפי פקודת מס הכנסה

סעיף 220 לפקודת מס הכנסה מגדיר כעבירת מס הכנסה, בדרגתה הגבוהה ביותר, כל ביצוע עבירה מאלה המנויות ברשימה מטה, כאשר אליהן נלווית כוונה להתחמק מתשלום מס הכנסה, עבור עצמו או כסיוע לאדם אחר, וביניהם:

1) השמטת הכנסה שצריכה להיכלל בדו"ח.

2) מסירת דיווח כוזב.

3) מענה שקרי, בכתב או בע"פ לשאלה או בקשה שנשלחה ע"י רשות המיסים.

4) זיוף ורישום כוזב פנקסי חשבונות.

5) שימוש במרמה, ערמה ותחבולה בביצוע עבירות מס (לדוג' חשבוניות פיקטיביות, ניכוי הוצאות פרטיות במסגרת הוצאות העסק וכו')

6) הצגת מסמכים כוזבים לצורך מניעת ניכוי מס במקור או הפחתתו.

עבירות מס טכניות ומהותיות

מתוך הבנה שישנן עבירות מס הנעשות שלא בזדון ובכוונה להעלים הכנסות ומס הכנסה, החוק והפסיקה מחלקים את עבירות המס לשתי קטגוריות עיקריות, הנבדלות זו מזו בסוג העבירה ובחומרת הענישה אשר בבסיסם כוונה וזדון.

עבירות טכניות

עבירות אלה הנקראות גם עבירות בסיסיות או פרוצדורליות, הן עבירות אשר העובדות שבבסיסן אינן מצביעות על ביצוע עבירה בכוונה תחילה.

בקטגוריה זו נכללות בעיקר עבירות על דיווח (לדוגמא: דיווח מוטעה או חסר למס הכנסה, איחור או הימנעות זמנית מהגשת דו"ח שנתי או הצהרת הון למס הכנסה), או עבירות אי ניכוי מס במקור ואי העברה של מס שנוכה בהתאם לפקודת מס הכנסה.

עבירות טכניות הן ברובן עבירות מינהליות מסוג עוון (או חטא), וההנחה בהן היא כי הנישום לא התכוון להעלים מס או להתחמק מתשלומו, אלא מדובר בטעות או רשלנות.

העונש המקובל על עבירות מסוג זה הוא קנס מנהלי או קנסות אחרים. במקרה בו מי שעבר עבירות כאמור שנמשכות לאורך זמן או שיש בצידן כוונה להעלים מס או הכנסה, העבירות אינן נחשבות עוד עבירות טכניות ובגינן יוגש כתב אישום שיתברר בהליך פלילי.

במקרה בו מוגש כתב אישום על עבירות טכנית, אך מבצע העבירה בצע בסופו של דבר את המוטל עליו והסיר את המחדל – אי הגשת הדוח במועד שנקבע בפקודת מס הכנסה, הרי שעורך דין מנוסה לענייני מס הכנסה יוכל לבקש את ביטול כתב האישום כנגד תשלום קנסות מנהליים או להשיג הסדר טיעון ולחסוך בכך את הסיכון, לרבות מאסר בפועל.

עבירות מהותיות

סוג אחר של עבירות מס הכנסה הן עבירות מהותיות, הנקראות גם עבירות מטריאליות. בקטגוריה זו נמצאות עבירות שנעשו על מנת לחמוק מתשלום מס על פי הוראות סעיפים 215 עד 228א – פרק יא בפקודת מס הכנסה, הכל כתלות ברמת העבירה והכוונה הפלילית להעלים מסים והכנסה המשתלבת בה.

עבירות פליליות אלה הן בדרך כלל מסוג פשע, שדרגת החומרה שלהן גבוהה והן כוללות העלמת מס והכנסה, עבירות מקור המוגדרות על פי חוק הלבנת הון, ניהול ספרים כוזב, הפצה וקיזוז של חשבוניות פיקטיביות והגשת דו"חות שקריים למס הכנסה, לרבות כאלה המבוססים על תכנוני מס אגרסיביים.

חשוב לציין, כי סיוע לצד שלישי בביצוע עבירות מס נחשב כעבירה מהותית.

העונש על עבירת מס מהותית יכול לנוע בין תשלום כופר כסף, במקרה בו מדובר בעבירה בחומרה נמוכה, לבין 7 שנות מאסר בפועל או 10 במקרה שהאישומים כנגד עבריין המס מבוססים על עבירות מקור לפי חוק הלבנת הון.

כך, כאשר מדובר בעבירות מקור לפי חוק הלבנת הון, יבוצעו גם חילוטי נכסים, רכוש וכספים שמקורם באותן עבירות. אם הואשמת בעבירות מס מהותיות, ייצוג על ידי עורך דין מיסים החל משלב החקירה יכול לשנות את האישום ואת העונש, שכן הוכחת הכוונה והחומרה קובעים בעניין זה.

העלמת מס במוקד המלחמה של רשויות המס ​

העלמת מס גורמת נזק לכלכלה ולחברה: הן מקטינות את הכנסות המדינה ממיסים, ומעוותות את חלוקת נטל המס. בתקופת הקורונה חל זינוק בהיקף ההון השחור וההערכות מדברות על העלמות מס בהיקף מיליארדי שקלים. השתמטות ממס משרתת גם גורמים ומעשים עבריינים המשתמשים באותו הון שחור שנצבר לטובת ארגוני פשע מאורגן או פשיעה שאינה כלכלית.

המלחמה בעברייני מס

רשויות המס בישראל משקיעות משאבים רבים לאיתור עבירות מס שונות לרבות העלמות מס, הלבנת הון ועוד: הוקמו מנגנונים שונים המאפשרים לאזרחים לבצע הלשנה אנונימית למס הכנסה או לדווח על העלמת מס. מטרתם היא לאו דווקא לתפוס את עברייני המס אלא לייצר הרתעה מביצוע עבירות מס. 

ישנן מחלקות ביקורת וחקירות מיוחדות במע"מ ובמס הכנסה שתפקידן לבדוק את הדו"חות השנתיים, לבצע בדיקות בשטח בבתי עסק ולאתר עדויות המעידות על חשבוניות פיקטיביות, השמטת הכנסות וכו'.

רשויות המס מפעילות גם כלים משמעותיים למלחמה בעברייני המסים ובהון השחור, החל מביקורת פתע בעסקים, דרך הגשת כתבי אישום כנגד עברייני מס וכלה בחילוטים ובתפיסת כספים ורכוש אחר שמקורם בפשיעה כלכלית, הלבנת הון ועבירות מס ועבירות מקור.

במקרה של העלמת מס, רשות המיסים תפתח בהליך חקירה סמויה ותנסה להשיג ראיות המוכיחות כי מדובר בפעילות שנעשית במזיד. במסגרת החקירה ייתכן כי ישלחו לבית העסק שלך לקוחות סמויים שיתעדו האם התקבלה חשבונית עבור הרכישה ויתושאלו גורמים הנוגעים להתנהלות החשבונאית שלך (למשל רואה החשבון, ספקים ולקוחות).

רוב הסיכויים שלא תדע בשלב זה על קיומה של החקירה נגדך, אלא תגלה אותה כאשר תשלח אליך בקשה לקבלת חומרים מרשות המיסים או כאשר יחל המבצע לאיסוף ראיות נגדך המגובה בצווי בית משפט. כל אחד מהמקרים הללו הוא דגל אדום המחייב יצירת קשר עם עורך דין לענייני מס, שילווה אותך בתהליך.

העונש על העלמת מס

המערכת המשפטית בישראל מתייחסת בחומרה כלפי עבירות צווארון לבן כדוגמת העלמות מס, הלבנות הון ועבירות מס.

כבר בשנת 1981, הגדירו שופטי ביהמ"ש העליון בהחלטתם בע"פ 624/80, כי בעיני מערכת המשפט מעלימי מס זהים במהותם לפורצים ולשודדים: "בהטלת עונשי מאסר אלה מביעה החברה המאורגנת את סלידתה מהתנהגותם העבריינית של מעלימי המס, ומטביעה עליהם אות של קלון. ידעו נא עברייני הצווארון הלבן, כי “צווארונו של עושה העבירה הזו אינו “לבן”, והריהו כצווארונו של כל פורץ ושודד, שהאחד שודד את קופתה של המדינה, והאחד שודד את קופתו של הפרט.”  

החוק מעניק משקל משמעותי לביצוע עבירה תוך כוונה, וכיוון שחומרת העבירה משתנה מאחת לשנייה, כך משתנה גם חומרת הענישה בהתאם לסוג העבירה וחומרתה. זו אחת הסיבות שכאשר תלויה כנגד אדם אשמה בעבירות מס הכנסה בכלל ובעבירת העלמת מס בפרט, חשוב להתייעץ עם עורך דין מומחה במס הכנסה, וזאת עוד טרם החקירה, השימוע או כתב האישום.

 המרת עונש מאסר בעבירות מס

המגמה כיום היא להחמיר עם העוברים על עבירות מהותיות, כדי להפחית את הכדאיות בביצוע העבירה, להעביר מסר של חוסר סובלנות כלפי מעלימי המס, ולשמש דוגמא לאחרים. ייצוג משפטי על ידי עורך דין צווארון לבן שמתמחה במיסוי והלבנת הון יכול לסייע בהמרת המאסר הצפוי בקנס, כופר או עבודות שירות, בדרך כלל במסגרת הסדר טיעון הכולל את תיקון מחדלי המס, ובלבד שמעורבות עורך הדין נעשית בשלבים המוקדמים של ההליכים הפלילים מול הרשויות.   

הגעה להסדר כופר, בשלבים המוקדמים של ההתנהלות מול הרשויות בהליך הפלילי, במסגרתה ישולם לרשויות המס קנס-כופר בתמורה להימנעות מהגשת כתב אישום, רישום פלילי ומאסר, עדיף על המשך ניהול ההליכים הפליליים בבית משפט וזאת לאור הסטטיסטיקה בקשר עם תיקים אלה. ניתן להגיע לכופר בדרך כלל רק עד לפני שבוצעה ההקראה, ועדיף שיהיה זה לפני הגשת כתב האישום שכן מרגע הגשתו קשה לבטלו. חשוב לציין, כי רשויות המס אינן חייבות להסכים להסדר כופר ויש חשיבות רבה לעורך הדין שבוחרים לתהליך זה.

גילוי מרצון לצורך הימנעות מעונש על העלמות מס

אם בצעת העלמת מס אך רשות המיסים עוד לא פתחה בהליכים נגדך, גילוי מרצון יכול לחסוך ממך את הסיכון במאסר, רישום פלילי וקנס גבוה. זהו נוהל המאפשר להצהיר על הון שהמס בעבורו לא שולם, מבלי לשאת באחריות הפלילית כנגד אותה העלמת המס.

רשות המס פרסמה נוהל חדש, המאריך את האפשרות לגילוי מרצון גם לשנת 2019 במסלול מקוצר. מסלול זה מיועד למי שהונו נמוך מ-2 מיליון ש"ח והכנסתו החייבת במס נמוכה מ0.5 מיליון ש"ח והוא אינו מצריך מו"מ מול רשות המסים.  נשמח לסייע לך להבין האם אתה מתאים למסלול זה, מה ההשלכות הצפויות עבורך במקרה של גילוי מרצון, וכיצד לפנות.

בכל מקרה ולמרות שהנוהל שבעבר כבר השתנה, חשוב לפנות לעורך דין מיסים מומחה אשר יכול לפנות לרשות המסים על בסיס אותו עקרון ולהגיע להסכמות והסדרים עדיפים על אלה שיהיו ללא הגילוי המעמיד את מעלים המס בסכנת מאסר רבת שנים.

האם יש התיישנות על העלמת מס ועל עבירות מס הכנסה?​

רשות המיסים טוענת כי לא חלה התיישנות על עבירות מס, אף כי בפועל נוהגת היא לפעול בעניין זה כנגד מעלימי המס עד 10 שנים שקדמו לשנת המס השוטפת בה מדובר. גישה זו מיושמת גם בנוהל הליך גילוי מרצון המתנהל מול רשות המסים.

בעל עסק שתוהה האם עדיין ניתן להאשים אותו בעבירות מס והעלמת מס או הכנסה על מקרה שקרה בעבר, כדאי שיתייעץ עם עורך דין מומחה במיסים כדי לקבל עצה משפטית בנוגע לדרך הפעולה הנכונה עבורו, ולא יסמוך על כלל אצבע זה.

שירותי משרד עו"ד שגיב בלזר בתחום עבירות מס:

החלוקה הנוגעת לעבירות מס הכנסה, בין עבירות טכניות לבין אלה המהותיות, נקבעת בהתבסס על הכוונה להעלים מיסים או הכנסה. הוכחת קיומה של כוונה זו יכולה לעשות את ההבדל בין הגשת כתב אישום חמור לבין סגירת התיק באזהרה, קנס או כופר או הסדר טיעון מיטיב.

כאן נכנסת לתמונה מיומנות של עורך הדין והיכרותו את הוראות החוק ודרך הטיפול הנהוגה בעבירות מסוג זה אצל רשויות האכיפה. ליווי משפטי אסטרטגי חכם ומקצועי על ידי עורך דין ורואה חשבון עוד בשלבים הראשונים של החקירה יכול לשנות את מהלך העניינים.

עו"ד העלמת מס ועבירות מס הכנסה

עורך דין ורואה חשבון ארז שגיב ועורך דין ורואה חשבון יגיל בלזר, הבעלים של משרד עורכי הדין שגיב בלזר ושות' – עורכי דין ונוטריון, מגיעים מתפקידי ניהול בכירים ברשות המיסים והם בעלי ניסיון רב בייצוג בתיקי העלמת מס ועבירות מס הכנסה, הכוללים:

  • ייצוג משפטי עוד בשלבי קדם חקירה, בהליכי החקירה עצמם, דיונים וליווי משפטי מלא בליטיגציה מיסים והלבנת הון בבית משפט;
  • ליווי בשלבי מעצר ושחרור עצורים בעבירות מס, הלבנת הון וצווארון לבן;
  • שחרור מחילוט כספים ורכוש אסור וכן שחרור תפוסים;
  • ליווי בהליכים משפטיים בטרם הגשת כתב אישום ולאחריו; שימוע, כופר, הסדרי טיעון וכיוצ"ב;
  • ליווי בהליכי גילוי מרצון וסגירת שומות אזרחיות במקביל להליך זה.

השארת פרטים לקבלת ייעוץ

לקשר ישיר עם עו"ד שגיב

סלולרי

ווטסאפ

אימייל

מאמרי עבירות מס הכנסה והעלמת מס:

הטבות וסוגיות מיוחדות – עולה חדש, תושב חוזר וותיק ורגיל, הקלות לתושבי חוץ ומס יציאה

הרצאה של עו"ד ורו"ח יגיל בלזר אודות הטבות והקלות המס לעולים חדשים, תושבים חוזרים, תושבי חוץ תושבים וותיקים, ועוד.

המצגת סוקרת את מטרות פקודת מס הכנסה ותקנות מיסוי עולים חדשים ותחולתן. מביאה את ההגדרות למיהו עולה חדש, תושב חוזר ותיק ותושב חוזר (רגיל). בוחנת את מועד שינוי התושבות לפי רשות המיסים ואת משמעותה המיסויית של שנת ההסתגלות.

במצגת סוקר עו"ד ורו"ח בלזר, את הטבות המס שנתנו לעולים חדשים ותושבים חוזרים ותיקים כולל דוגמאות והבהרות, ודן בהטבות לתושבי חוץ ובמס יציאה.

קרא עוד

היערכות לקראת סוף שנת המס 2019: מיסוי רווחי הון בעסק

עו"ד, נוטריון ורו"ח ארז שגיב הרצה בכנס סוף שנה של לשכת רואי החשבון בנצרת לשנת 2019 על היערכות לתום שנת המס.

הרצאתו עסקה בתכנונים מיוחדים לקראת סוף השנה, שיטות קיזוז הפסדים שמאפשרות לצאת מהן נשכר, והסבירה כיצד להתמודד עם מחילות חוב, רווחי הון בעסק ויתרות של בעלי שליטה בחברות?

קרא עוד

עבירת גניבה

עבירת גניבה ניווט מהיר מהי עבירת גניבה? מה נחשב בתור עבירת גניבה? מתי עבירת גניבה תקפה? עונש על גניבה לפי סעיף 384 גניבה בנסיבות מחמירות גניבה בידי עובד ציבור גניבה

קרא עוד

קבלת דבר במרמה

קבלת דבר במרמה ניווט מהיר קבלת דבר במרמה מה נחשב בתור קבלת דבר במרמה? התחזות וקבלת דבר במרמה העונש על עבירות מרמה ועל נסיבות מחמירות קבלת דבר בתחבולה איזה עו”ד

קרא עוד

הסדר טיעון

הסדר טיעון ניווט מהיר מה זה עסקת טיעון (הסדר טיעון)? סוגי הסדרי טיעון וההבדלים ביניהם יתרונות בביצוע עסקת טיעון האם ביהמ”ש חייב לאשר עסקאות טיעון? שגיב בלזר ושות’ – עו”ד

קרא עוד

כופר מס

כופר מס ניווט מהיר מהו כופר מס ולשם מה הוא נועד? מה יהיה גובה תשלום הכופר?  מתי לבקש בקשת כופר? הגדלת סיכוי המרת כתב אישום בכופר החלטות ועדת כופר שגיב

קרא עוד

צווארון לבן

צווארון לבן ניווט מהיר מהן עבירות צווארון לבן? סוגי עבירות צווארון לבן ומאפייניהם עבירת שוחד מרמה והפרת אמונים קבלת דבר במרמה עבירות ניירות ערך עבירות על חוק ההגבלים העסקיים זיוף

קרא עוד

הלבנת הון

הלבנת הון ניווט מהיר הלבנת הון – הגדרה איסור הלבנות הון בישראל ענישה בגין הלבנת כספים תהליך הלבנת ההון שגיב בלזר ושות’ – עו”ד הלבנת הון הלבנת הון הלבנות הון

קרא עוד