העלמת מס ועבירות מס הכנסה

עבירות מס הכנסה והעלמת מס

העלמת מס

העלמת מס היא הגדרה המכילה בתוכה מספר עבירות מס הכנסה: עבירות על פקודת מס הכנסה הנוגעות למועדי דיווח, אי דיווח על הכנסות ומס הכנסה, ניכוי הוצאות פרטיות והוצאות אחרות שלא כדין, תכנוני מס שאינם לגיטימיים, סיוע והעלמה של מיסים או אי תשלומם וכיוצ"ב. רמת הענישה על העלמת מס ועבירות מס הכנסה יכולה לנוע בטווח שבין אזהרה או תשלום כופר לבין מאסר בפועל, כתלות בחומרת המעשה.

מהי העלמת מס ולמה הענישה כנגדה חמורה?

העלמת מס, העונה גם להגדרה השתמטות ממס או התחמקות ממס, היא מצב שבו בעל עסק פועל בדרכים לא חוקיות על מנת לשלם פחות מס הכנסה או להימנע כלל מתשלום מס, שלא כדין ובאמצעות פעולות שאין להן כל אחיזה משפטית.

העלמת מס גורמת נזק לכלכלה ולחברה. מוכיח זאת, היקף ההון השחור שהפך למכת מדינה. עבירות מס מקטינות את הכנסות המדינה ממיסים, מעוותות את חלוקת נטל המס ומעודדות גורמים ומעשים עבריינים התומכים בצבירת הון שחור שחלקו מופנה לפשע מאורגן או פשיעה שאינה כלכלית.

העלמת מס במוקד המלחמה של רשות המיסים

רשות המסים ורשויות האכיפה האחרות מעמידות מנגנונים שונים הנלחמים מידי יום באותם עברייני מס, וביניהם מנגנוני הלשנה אנונימיים אשר מטרתם לאו דווקא תפיסת עברייני מס אלא הרתעתם מלבצע עבירות מס.

רשויות המס מפעילות גם כלים משמעותיים למלחמה בעברייני המסים ובהון השחור, החל מביקורת פתע בעסקים, דרך הגשת כתבי אישום כנגד עברייני מס וכלה בחילוטים ובתפיסת כספים ורכוש אחר שמקורם בפשיעה כלכלית, הלבנת הון ועבירות מס ועבירות מקור.

מה אומר החוק על עבירות מס הכנסה ומה העונש עליהן?

סעיף 220 לפקודת מס הכנסה מגדיר כעבירת מס הכנסה, בדרגתה הגבוהה ביותר, כל ביצוע עבירה מאלה המנויות ברשימה מטה, כאשר אליהן נלווית כוונה להתחמק מתשלום מס הכנסה, עבור עצמו או כסיוע לאדם אחר, וביניהם:

1) השמטת הכנסה שצריכה להיכלל בדו"ח.

2) מסירת דיווח כוזב.

3) מענה שקרי, בכתב או בע"פ לשאלה או בקשה שנשלחה ע"י רשות המיסים.

4) זיוף ורישום כוזב פנקסי חשבונות.

5) שימוש במרמה, ערמה ותחבולה בביצוע עבירות מס (לדוג' חשבוניות פיקטיביות, ניכוי הוצאות פרטיות במסגרת הוצאות העסק וכו')   

6) הצגת מסמכים כוזבים לצורך מניעת ניכוי מס במקור או הפחתתו.

העונש על העלמת מס הכנסה יכול להגיע עד 7 שנות מאסר או קנס בגובה פי שניים מסכום העלמת המס (בין אם בוצעה או רק תוכננה) או שניהם יחד.

החוק מעניק משקל משמעותי לביצוע עבירה תוך כוונה, וכיוון שחומרת העבירה משתנה מאחת לשנייה, כך משתנה גם חומרת הענישה בהתאם לסוג העבירה וחומרתה.

זו אחת הסיבות שכאשר תלויה כנגד אדם אשמה בעבירות מס הכנסה בכלל ובעבירת העלמת מס בפרט, חשוב להתייעץ עם עורך דין מומחה במס הכנסה, וזאת עוד טרם החקירה, השימוע או כתב האישום.

לקבלת ייעוץ השאר פרטים:

דבר ישירות עם ארז:

עבירות מס הכנסה טכניות ומהותיות

מתוך הבנה שישנן עבירות מס הנעשות שלא בזדון ובכוונה להעלים הכנסות ומס הכנסה, החוק והפסיקה מחלקים את עבירות המס לשתי קטגוריות עיקריות, הנבדלות זו מזו בסוג העבירה ובחומרת הענישה אשר בבסיסם כוונה וזדון.

עבירות טכניות

עבירות אלה הנקראות גם עבירות בסיסיות או פרוצדורליות, הן עבירות אשר העובדות שבבסיסן אינן מצביעות על ביצוע עבירה בכוונה תחילה.

בקטגוריה זו נכללות בעיקר עבירות על דיווח (לדוגמא: דיווח מוטעה או חסר למס הכנסה, איחור או הימנעות זמנית מהגשת דו"ח שנתי או הצהרת הון למס הכנסה), או עבירות אי ניכוי מס במקור ואי העברה של מס שנוכה בהתאם לפקודת מס הכנסה.

עבירות טכניות הן ברובן עבירות מינהליות מסוג עוון (או חטא), וההנחה בהן היא כי הנישום לא התכוון להעלים מס או להתחמק מתשלומו, אלא מדובר בטעות או רשלנות.

העונש המקובל על עבירות מסוג זה הוא קנס מנהלי או קנסות אחרים. במקרה בו מי שעבר עבירות כאמור שנמשכות לאורך זמן או שיש בצידן כוונה להעלים מס או הכנסה, העבירות אינן נחשבות עוד עבירות טכניות ובגינן יוגש כתב אישום שיתברר בהליך פלילי.

במקרה בו מוגש כתב אישום על עבירות טכנית, אך מבצע העבירה בצע בסופו של דבר את המוטל עליו והסיר את המחדל – אי הגשת הדוח במועד שנקבע בפקודת מס הכנסה, הרי שעורך דין מנוסה לענייני מס הכנסה יוכל לבקש את ביטול כתב האישום כנגד תשלום קנסות מנהליים או להשיג הסדר טיעון ולחסוך בכך את הסיכון, לרבות מאסר בפועל.   

עבירות מהותיות

סוג אחר של עבירות מס הכנסה הן עבירות מהותיות, הנקראות גם עבירות מטריאליות. בקטגוריה זו נמצאות עבירות שנעשו על מנת לחמוק מתשלום מס על פי הוראות סעיפים 215 עד 228א – פרק יא בפקודת מס הכנסה, הכל כתלות ברמת העבירה והכוונה הפלילית להעלים מסים והכנסה המשתלבת בה.

עבירות פליליות אלה הן בדרך כלל מסוג פשע, שדרגת החומרה שלהן גבוהה והן כוללות העלמת מס והכנסה, עבירות מקור המוגדרות על פי חוק הלבנת הון, ניהול ספרים כוזב, הפצה וקיזוז של חשבוניות פיקטיביות והגשת דו"חות שקריים למס הכנסה, לרבות כאלה המבוססים על תכנוני מס אגרסיביים.

חשוב לציין, כי סיוע לצד שלישי בביצוע עבירות מס נחשב כעבירה מהותית.

העונש על עבירת מס מהותית יכול לנוע בין תשלום כופר כסף, במקרה בו מדובר בעבירה בחומרה נמוכה, לבין 7 שנות מאסר בפועל או 10 במקרה שהאישומים כנגד עבריין המס מבוססים על עבירות מקור לפי חוק הלבנת הון. 

כך, כאשר מדובר בעבירות מקור לפי חוק הלבנת הון, יבוצעו גם חילוטי נכסים, רכוש וכספים שמקורם באותן עבירות. אם הואשמת בעבירות מס מהותיות, ייצוג על ידי עורך דין מיסים החל משלב החקירה יכול לשנות את האישום ואת העונש, שכן הוכחת הכוונה והחומרה קובעים בעניין זה.       

האם יש התיישנות על העלמת מס ועל עבירות מס הכנסה?

רשות המיסים טוענת כי לא חלה התיישנות על עבירות מס, אף כי בפועל נוהגת היא לפעול בעניין זה כנגד מעלימי המס עד 10 שנים שקדמו לשנת המס השוטפת בה מדובר. גישה זו מיושמת גם בנוהל הליך גילוי מרצון המתנהל מול רשות המסים.   

בעל עסק שתוהה האם עדיין ניתן להאשים אותו בעבירות מס והעלמת מס או הכנסה על מקרה שקרה בעבר, כדאי שיתייעץ עם עורך דין מומחה במיסים כדי לקבל עצה משפטית בנוגע לדרך הפעולה הנכונה עבורו, ולא יסמוך על כלל אצבע זה.  

לקבלת ייעוץ השאר פרטים:

דבר ישירות עם ארז:

שירותי משרד שגיב בלזר בתחום עבירות מס:

צוות משרד שגיב בלזר ושות'

החלוקה הנוגעת לעבירות מס הכנסה, בין עבירות טכניות לבין אלה המהותיות, נקבעת בהתבסס על הכוונה להעלים מיסים או הכנסה. הוכחת קיומה של כוונה זו יכולה לעשות את ההבדל בין הגשת כתב אישום חמור לבין סגירת התיק באזהרה, קנס או כופר או הסדר טיעון מיטיב.

כאן נכנסת לתמונה מיומנות של עורך הדין והיכרותו את הוראות החוק ודרך הטיפול הנהוגה בעבירות מסוג זה אצל רשויות האכיפה. ליווי משפטי אסטרטגי חכם ומקצועי על ידי עורך דין ורואה חשבון עוד בשלבים הראשונים של החקירה יכול לשנות את מהלך העניינים.

עורך דין ורואה חשבון ארז שגיב ועורך דין ורואה חשבון יגיל בלזר, הבעלים של משרד עורכי הדין שגיב בלזר ושות' – עורכי דין ונוטריון, מגיעים מתפקידי ניהול בכירים ברשות המיסים והם בעלי ניסיון רב בייצוג בתיקי העלמת מס ועבירות מס הכנסה, הכוללים:  

  • ייצוג משפטי עוד בשלבי קדם חקירה, בהליכי החקירה עצמם, דיונים וליווי משפטי מלא בליטיגציה מיסים והלבנת הון בבית משפט;
  • ליווי בשלבי מעצר ושחרור עצורים בעבירות מס, הלבנת הון וצווארון לבן;
  • שחרור מחילוט כספים ורכוש אסור וכן שחרור תפוסים;
  • ליווי בהליכים משפטיים בטרם הגשת כתב אישום ולאחריו; שימוע, כופר, הסדרי טיעון וכיוצ"ב;
  • ליווי בהליכי גילוי מרצון וסגירת שומות אזרחיות במקביל להליך זה.

לקבלת ייעוץ השאר פרטים:

דבר ישירות עם ארז:

מידע מקצועי להרחבה:

מאמרי העלמת מס ועבירות מס הכנסה

אי רישום תקבול

סעיף 145ב(א)(1) לפקודת מס הכנסה קובע, כי אי-רישום תקבול הופך את פנקסיו של הנישום לבלתי קבילים, זולת אם שוכנע פקיד השומה, כי הייתה סיבה מספקת לאי הרישום. גם אם פעל הנישום בתום לב וגם אם לא הוכחה כל כוונה להשתמטות ממס, אין בכך כדי לשמש הגנה מפני פסילת ספרים. הטענה, כי לא הייתה כוונה להעלים הכנסות לא יכולה להוות סיבה מספקת לאי רישום התקבול.

קרא עוד »