חיפוש
סגור את תיבת החיפוש

עבירת השוחד

עבירת השוחד

עבירת השוחד מתבססת על טובת הנאה שקיבל עובד ציבור מצד ג', בין בכסף ובין בשווה כסף. זאת כדי לקדם אינטרסים אישיים, כלכליים, משפטיים וכיוצ"ב של מי שסיפק את טובת ההנאה או לטובתו של אחר מטעמו. במסגרת זו, יכול עובד הציבור, מקבל השוחד, לעשות פעולות אקטיביות או להימנע מלעשות פעולה, באופן מלא או חלקי, כדי להוציא את האינטרס הפרטי אל הפועל.

על אף כי עבירת השוחד באה תמיד בהקשר הציבורי, נוכחותה קיימת גם במגזר העסקי, מקום בו משתמשים בשוחד כדי לקדם אינטרסים כלכליים כאלה ואחרים.

עבירת השוחד: ענישה לפי חוק העונשין

סעיף 290 לחוק העונשין קובע לגבי לקיחת שוחד, כי "עובד הציבור הלוקח שוחד בעד פעולה הקשורה בתפקידו, דינו – מאסר 10 שנים או קנס…".

לגבי מתן שוחד כאמור בסעיף 291 לחוק העונשין, קובע הוא ש"נותן שוחד לעובד הציבור כהגדרתו בסעיף 290(ב) בעד פעולה הקשורה בתפקידו, דינו – מאסר 7 שנים או קנס כאמור בסעיף 290(א)".

כך, וככל שעסקינן בתיווך לשוחד, נקבע בסעיף 295(א) לחוק העונשין, כי "המקבל כסף, שווה כסף, שירות או טובת הנאה אחרת על מנת לתת שוחד – דינו כאילו היה לוקח שוחד (10 שנות מאסר); ואין נפקא מינה אם ניתנה בעד תיווכו תמורה, לו או לאחר, ואם לאו, ואם התכוון לתת שוחד ואם לאו", ובסעיף 295(ב), כי "המקבל כסף, שווה כסף, שירות או טובת הנאה אחרת על מנת שיניע, בעצמו או על ידי אחר, עובד הציבור כאמור בסעיף 290(ב) או עובד ציבור זר כאמור בסעיף 291א(ג) למשוא פנים או להפליה – דינו כאילו היה לוקח שוחד".

רמת הענישה בעבירות שוחד עלתה, ובתיקון 103 לחוק העונשין נקבעו העונשים החמורים יותר עבור עבירות השוחד, וזאת כחלק מהמלחמה בהון השחור והלבנת ההון, וכן בשחיתות השלטונית. כחלק ממלחמה זו נקבעו גם קנסות משמעותיים יותר כדי לנסות למנוע הישנות עבירות אלה.

החמרת עונשי המאסר מבטאת את חומרת עבירות השוחד בעיני המחוקק והיותן במדרג הענישה החמורה, ביטוי לצמצום הפערים בין רמת הענישה שהייתה לגבי עבירות כלכליות אחרות לבין עבירה זו וכן את צמצום הפערים שהיו בין הענישה שהוטלה על מקבל השוחד לבין זו שהוטלה על נותן השוחד.

קביעת רמת ענישה חמורה יותר מאפשרת לבית המשפט להחמיר עם עבירות אלה ולהטיל עונשים ראויים יותר כאשר מדובר בשוחד בנסיבות מחמירות. כך, חסם המחוקק את המוטיבציה של הצדדים לבצע פשע זה ולחזק את ממד ההרתעה, תוך מניעת הפסדים כלכליים בהיבט הציבורי.

על מתן שוחד ועל קבלת שוחד ​

לעבירת השוחד תמיד יש שני צדדים, מתן שוחד וקבלת שוחד. שניהם חייבים ביחד ולחוד באשמה על פי יסודות עבירה פלילית זו. אין זה משנה אם מתן השוחד ו/או קבלת השוחד היה שלם או חלקי, ניתן בזמן אחד או בכמה פעימות, ניתן באופן מידי או מאוחר לביצוע העבירה.

המחשבה הפלילית אשר מבססת עבירה זו לכדי כתב אישום נוגעת במודעות של שני הצדדים, כל אחד בנפרד, לגבי ניצול הכוח שיש לעובד הציבור במסגרת מילוי תפקידו כדי להוביל אינטרס פרטי ו/או כלכלי של הצד שמשלם לו את השוחד, לפיכך יש להוכיח זיקה בין שני מרכיבים אלה. כך, וכיוון שניתן להגיע לאשמה בעבירת שוחד גם עם הזיקה היא עקיפה, הרי שעצימת עין או משחק של "ראש קטן" לא יסייעו בידי מבצעי העבירה לצאת ממנה נקיים וללא רבב, שכן עבירה זו מבוססת על היסודות שכבר דנו בהם, כמו: פגיעה בטוהר מידות וכללי מנהל תקין לצד פגיעה בשלטון החוק, פגיעה באמון הציבור, גזל וגניבה וכן ניצול לרעה של כוח שניתן לעובד הציבור ופגיעתו במנגנון הערכי של עבודת רשויות המדינה.

מתן השוחד ולקיחת השוחד נעשים בדרך כלל ע"י אדם שנמצא בעמדת כוח וסמכות: פוליטיקאי, מנהל בארגון, שופט, שר וכיו"ב, המשתמש בכוחו לטובתו האישית ושלא כחוק. על כן עבירה זו מוגדרת בחזקת עבירת צווארון לבן.

הרתעה כנגד מבצעי עבירות שוחד

עבירת השוחד היא עבירה מורכבת ובצידה ענישה מחמירה, ולכן גם כאן, כבמקרים אחרים של עבירות כלכליות, טיפול בעניינים מורכבים אלה מצריך עורכי דין מומחים בתחום שיש בידם גם התמחות בענפי משפט אחרים משיקים לדין הפלילי והצווארון הלבן, כדוגמת דיני תאגידים, דיני מסחר ואזרחי, דיני עבודה, דיני משפחה, דיני שוק ההון וכיוצ"ב.

משרדנו המתמחה בענפי המשפט השונים, ויותר מכל בשילוב ביניהם, בקיא באיתור פתרונות לטובת לקוחותיו על בסיס מקצועיות, חשיבה לא שגרתית, יצירתיות, ידע בקיאות ועמידה על זכויות לקוחותיו.      

משרד עו"ד שגיב בלזר ושות': עו"ד פלילי וכלכלי לנאשמים בעבירת שוחד

עבירת השוחד היא עבירה מורכבת ובצידה ענישה מחמירה, ולכן גם כאן, כבמקרים אחרים של עבירות כלכליות, טיפול בעניינים מורכבים אלה מצריך עורכי דין מומחים בתחום שיש בידם גם התמחות בענפי משפט אחרים משיקים לדין הפלילי והצווארון הלבן, כדוגמת דיני תאגידים, דיני מסחר ואזרחי, דיני עבודה, דיני משפחה, דיני שוק ההון וכיוצ"ב.

משרדנו המתמחה בענפי המשפט השונים, ויותר מכל בשילוב ביניהם, בקיא באיתור פתרונות לטובת לקוחותיו על בסיס מקצועיות, חשיבה לא שגרתית, יצירתיות, ידע בקיאות ועמידה על זכויות לקוחותיו.

השארת פרטים לקבלת ייעוץ

לקשר ישיר עם עו"ד שגיב

סלולרי

ווטסאפ

אימייל

מאמרי עבירות צווארון לבן:

הטבות וסוגיות מיוחדות – עולה חדש, תושב חוזר וותיק ורגיל, הקלות לתושבי חוץ ומס יציאה

הרצאה של עו"ד ורו"ח יגיל בלזר אודות הטבות והקלות המס לעולים חדשים, תושבים חוזרים, תושבי חוץ תושבים וותיקים, ועוד.

המצגת סוקרת את מטרות פקודת מס הכנסה ותקנות מיסוי עולים חדשים ותחולתן. מביאה את ההגדרות למיהו עולה חדש, תושב חוזר ותיק ותושב חוזר (רגיל). בוחנת את מועד שינוי התושבות לפי רשות המיסים ואת משמעותה המיסויית של שנת ההסתגלות.

במצגת סוקר עו"ד ורו"ח בלזר, את הטבות המס שנתנו לעולים חדשים ותושבים חוזרים ותיקים כולל דוגמאות והבהרות, ודן בהטבות לתושבי חוץ ובמס יציאה.

קרא עוד

היערכות לקראת סוף שנת המס 2019: מיסוי רווחי הון בעסק

עו"ד, נוטריון ורו"ח ארז שגיב הרצה בכנס סוף שנה של לשכת רואי החשבון בנצרת לשנת 2019 על היערכות לתום שנת המס.

הרצאתו עסקה בתכנונים מיוחדים לקראת סוף השנה, שיטות קיזוז הפסדים שמאפשרות לצאת מהן נשכר, והסבירה כיצד להתמודד עם מחילות חוב, רווחי הון בעסק ויתרות של בעלי שליטה בחברות?

קרא עוד

עבירת גניבה

עבירת גניבה ניווט מהיר מהי עבירת גניבה? מה נחשב בתור עבירת גניבה? מתי עבירת גניבה תקפה? עונש על גניבה לפי סעיף 384 גניבה בנסיבות מחמירות גניבה בידי עובד ציבור גניבה

קרא עוד

קבלת דבר במרמה

קבלת דבר במרמה ניווט מהיר קבלת דבר במרמה מה נחשב בתור קבלת דבר במרמה? התחזות וקבלת דבר במרמה העונש על עבירות מרמה ועל נסיבות מחמירות קבלת דבר בתחבולה איזה עו”ד

קרא עוד

הסדר טיעון

הסדר טיעון ניווט מהיר מה זה עסקת טיעון (הסדר טיעון)? סוגי הסדרי טיעון וההבדלים ביניהם יתרונות בביצוע עסקת טיעון האם ביהמ”ש חייב לאשר עסקאות טיעון? שגיב בלזר ושות’ – עו”ד

קרא עוד

כופר מס

כופר מס ניווט מהיר מהו כופר מס ולשם מה הוא נועד? מה יהיה גובה תשלום הכופר?  מתי לבקש בקשת כופר? הגדלת סיכוי המרת כתב אישום בכופר החלטות ועדת כופר שגיב

קרא עוד

צווארון לבן

צווארון לבן ניווט מהיר מהן עבירות צווארון לבן? סוגי עבירות צווארון לבן ומאפייניהם עבירת שוחד מרמה והפרת אמונים קבלת דבר במרמה עבירות ניירות ערך עבירות על חוק ההגבלים העסקיים זיוף

קרא עוד

הלבנת הון

הלבנת הון ניווט מהיר הלבנת הון – הגדרה איסור הלבנות הון בישראל ענישה בגין הלבנת כספים תהליך הלבנת ההון שגיב בלזר ושות’ – עו”ד הלבנת הון הלבנת הון הלבנות הון

קרא עוד