חיפוש
סגור את תיבת החיפוש

עבירות מע"מ (מס ערך מוסף)

מהן עבירות מע"מ

עבירות מע"מ הן עבירות על חוק מס ערך מוסף, תשל"ו-1975. הן עוסקות בפעולות לא חוקיות של התחמקות מתשלום מס ערך מוסף או ניסיונות להפחית בתשלום המס באופן שאינו מקובל מבחינה משפטית וחשבונאית. 

העלמת מס ועבירות מס הכנסה

עבירות מע"מ לפי פקודת מס ערך מוסף

סעיף 117 לפקודת מס ערך מוסף מגדיר בתור עבירות מע"מ את רשימת העבירות המופיעות מטה, כאשר הן נעשות במטרה להתחמק מתשלום מע"מ או כסיוע לאחר לחמוק מתשלום המס:

1) מניעת מידע לאחר דרישה להצגתו ע"י רשויות המס, לרבות מסירת מידע מסולף או לא מדויק.

2) דיווח שלא במועד, השמטת הכנסות מדיווח, ואי תשלום מע"מ בזמן.

3) עשיית פעולות שלא באישור או בזכות –  ניכוי תשומות, שימוש בסימני זיהוי שלא ניתנו על ידי המנהל, הוצאת תעודת זיכוי ועוד.

4) ניהול כוזב של פנקסי חשבונות או אי ניהול שלהם.

מהו מס ערך מוסף (מע"מ)?

מס ערך מוסף (מע"מ) הוא מס על צריכת מוצרים ושירותים. זהו מס עקיף וגורף בשיעור אחיד של 17%, כאשר סעיפים 30-37 לחוק מגדירים עסקאות ששיעור המס עליהן הוא 0% ועסקאות פטורות ממס. למעט המופיע בסעיפים אלו, על כל עסקה מחויב מקבל התשלום להפריש מע"מ כחוק, לעיתים בין אם קיבל את התמורה במזומן ובין אם עדיין לא קיבל את התמורה במזומן.

אכיפת התשלום מתבצעת באמצעות אגף מע"מ (שהוא חלק מרשות המיסים) ויחידותיו המפעילים גם יחידת חקירות החוקרת עבירות מע"מ, אוספת הלשנות ופותחת בחקירות סמויות וגלויות בנושא בעת הצורך.
 

מה העונש על עבירות מע"מ?

העונש של עבירות מע"מ עלול להגיע לכדי 7 שנות מאסר או קנס שיכול להגיע ללמעלה ממיליון ש"ח (פי 5 מהקנס הקבוע בסעיף 61(א)(4) לחוק העונשין). החוק מבחין בין עבירות מע"מ טכניות למהותיות, הן מבחינת כוונת הזדון שבעבירה והן מבחינת האפשרות להמרת כתב האישום בקנס מנהלי או תשלום כופר.

בנוסף, עבירות מע"מ עלולות להיחשב בתור עבירות עפ"י חוק איסור הלבנת הון, שיובילו להחמרת הענישה קביעת אפשרויות חילוט, והטלת קנסות (עיצומים כספיים) קשים וגבוהים מאלו שנקבעו בחוק מע"מ.

עבירות מע"מ טכניות לעומת מהותיות

רשות המיסים מבחינה בין שתי קטגוריות של עבירות מע"מ: עבירות טכניות ועבירות מהותיות. (עבירות אלו הן המקבילה של מע"מ לחלוקה שעשתה מס הכנסה לעבירות מס טכניות לעומת מהותיות.) ההבחנה בין סוגי העבירות מתבצעת על בסיס סוג העבירה, הוכחת כוונה פלילית וזדון להתחמק מתשלום המס, וחומרת המעשה. 

עבירות מע"מ טכניות

עבירת מע"מ טכנית הן עבירה המוגדרת כעבירה מנהלית מסוג עוון, וביצועה נעשה ללא כוונת זדון להתחמק מתשלום מע"מ. היא כוללות עבירות דיווח כגון: איחור או אי הגשה של דו"ח מע"מ, סירוב או המנעות ממסירת מידע החייב בדיווח, אי ניהול רשומות ופנקסי חשבונות, ודיווח לא מדויק.

סוג נוסף של עבירות הנכלל בקטגוריה זו הן עבירות הקשורות לניכוי המע"מ כגון: הוצאת חשבונית מס ללא תשלום המס, המנעות מהוצאת חשבונית מס, או הוצאת חשבונית מס שלא כזכות (לדוגמא כאשר מדובר בעוסק פטור) או כאשר נאסר על העוסק  להוציא (לדוגמא לאחר פסילת ספרים).

העונש המקובל על עבירת מע"מ טכנית הוא עד שנת מאסר. במקרה בו מוגש כתב אישום בגין עבירות טכניות, עורך דין מנוסה לענייני מע"מ יוכל לבקש לבטל את כתב האישום והמרתו בקנס מנהלי או בכופר או בהסדר טיעון. כך יוסר מעל הנאשם הסיכון של מעצר ומאסר בפועל.

עבירות מע"מ מהותיות

עבירת מע"מ מהותית הן עבירה מסוג פשע, שנעשה בה ניסיון במזיד להתחמק מתשלום המס. עבירה מסוג זה מוגדרת על ידי סעיף 117 (ב) לחוק, וכוללת מעשי מרמה כדוגמת זיוף פנקסי חשבונות, הוצאת חשבונית מס שאינה מגובה בעסקה (חשבונית פיקטיבית), ניכוי מס תשומות או הוצאת תעודות זיכוי ללא הרשאה, ניהול עסקאות לאחר שנאסר על העוסק לבצע זאת, או סיוע לגורם שלישי לחמוק מתשלום מס.

העונש המקובל על עבירת מע"מ מהותית הוא עד 5 שנות מאסר או קנס בגובה של כמיליון ש"ח, ובמקרה בו נקבע כי העבירה נעשתה בנסיבות מחמירות העונש יכול לטפס לכדי 7 שנות מאסר. לכן כאשר אדם מוזמן לבירור או חקירה במע"מ, חשוב כי יגיע אליה מוכן ובליווי עורך דין מיסים בעל ניסיון ספציפי בטיפול בעבירות מע"מ, שיכול במקרים מסוימים להפחית את חומרת העונש ולהמיר את האישום הפלילי בתשלום כופר.

חקירת עבירות מע"מ

כאשר עולה חשד לביצוע עבירת מע"מ, נפתח ברשות המיסים תיק גילוי עבירה ומתחיל הליך ביקורת ע"י מחלקת ביקורת של מע"מ. בשלב זה העוסק עשוי להדרש להציג חומרים ספציפיים או ספרי החשבונות שלו בפני חוקרי המע"מ.

אם נמצא כי העוסק עבר על הוראות מס ערך מוסף, הוא יזומן לחקירה תחת אזהרה, אליה מומלץ שיגיע בליווי רואה החשבון ועו"ד. מטרת החקירה היא לבדוק האם אי הציות לחוק נעשה בכוונת זדון או ברשלנות והמסקנות אליהן יגיעו החוקרים יקבעו כיצד ימשיך הטיפול בתיק.

במקרה בו בוססו החשדות לביצוע עבירת מע"מ, התיק עובר לידי המחלקה המשפטית באזור החקירה. אם נמצאו ממצאים מהותיים, יצטרפו לצוות החקירה חוקרי רשות המיסים והתיק אף עלול לעבור לטיפול הפרקליטות.

הממצאים מועברים לתובע הפלילי המחליט כיצד לפעול מכאן: לסגור את התיק, להגיש כתב אישום, לאפשר כופר כסף בעבירות מהותיות וקנס מנהלי בעבירות טכניות, או להמשיך בחקירה להשלמת פרטים.

מתי אפשר להמיר כתב אישום בקנס מנהלי / כופר?

עו"ד מיסים יכול לבקש המרה לקנס מנהלי או לכופר כבר בשלב החקירה או לאחר הגשת כתב האישום, בהתאם לממצאי החקירה ולנסיבות, ויכול להפחית מחומרת האישום:

בגין עבירות מע"מ טכניות, החוק מגדיר עונש של עד שנת מאסר. עם זאת, חוק העבירות המנהליות תשמ"ו (1985) ותקנות העבירות המינהליות תשמ"ז (1987): קנס מנהלי חיקוקי מיסים, מאפשרים במקרים מסוימים להמיר את ההליך הפלילי או את כתב האישום בקנס מנהלי.

בגין עבירות מע"מ מהותיות, החוק מגדיר עונש מאסר של עד 7 שנים וקנס שיכול להגיע לכדי מיליון ש"ח. עם זאת, סעיף 121 לחוק מע"מ מאפשר להמיר במקרים מסוימים את ההליך הפלילי או את כתב האישום בתשלום כופר, תשלום המתווסף על תשלום החוב למע"מ (הכולל קרן, הפרשי הצמדה וריבית וקנסות)  וההחלטה בעניינו נקבעת על ידי וועדה מיוחדת המפעילה שיקול דעת בנושא.

האם יש התיישנות על עבירת מס ערך מוסף?

מבחינה פלילית, על עבירות מהותיות יש תקופת התיישנות של 10 שנים ועל עבירות טכניות 5 שנים מיום ביצוע העבירה.

עם זאת, כאשר מדובר בעבירת מקור (על פי חוק איסור הלבנת הון) יש לדעת כי אין עליהן התיישנות לדעת המדינה. מהבחינה האזרחית, אין התיישנות על הדרישה לתשלום חוב מע"מ ועל כן גם שנים לאחר שנוצר, מנהל תחנת מע"מ יכול לבוא בדרישה לגבייתו בתוספת ריבית והצמדה, למרות שבשנים האחרונות הפסיקה צמצמה את האפשרות לגבות את החוב.

שירותי משרד עו"ד שגיב בלזר בתחום עבירות מע"מ:

סמכויות חוקרי מע"מ הן מהנרחבות שישנן: בסמכותו של חוקר מע"מ לזמן עוסק באופן מיידי לבדיקה, דיון או חקירה; לפתוח נגד עוסק בחקירה פלילית תחת אזהרה; לחייב עוסק במס ואף להכניסו למעצר. סיטואציה זו יכולה להכניס את העוסק למצב שבו עליו להתייצב ללא התראה במשרדי מע"מ לפגישה שעלולה להסתיים בכתב אישום, מאסר וקנס בגובה של מיליון ש"ח

ליווי על ידי עורך דין מיומן המכיר את החוק, התנהלות רשויות האכיפה ודרכי הטיפול בעבירות אלו יכולה לשנות את התוצאה של פגישה זו. השילוב בין אסטרטגיה משפטית, הבנה בראיית חשבון וידיעה כיצד פועלים הניואנסים של החוק מאפשרים לעורכי הדין של משרד עו"ד שגיב בלזר לנווט את המתרחש לטובת הלקוח.

עו"ד ורו"ח ארז שגיב ועו"ד ורו"ח יגיל בלזר, פרשו מתפקידים ניהוליים בכירים ברשות המיסים לפני שהקימו יחד את משרד שגיב בלזר ושות'. באמתחתם שנים רבות של ניסיון והצלחות בייצוג בעלי עסקים בכל הערכאות והשלבים בעבירות מע"מ:

  • ייצוג משפטי בהליכי ביקורת, בירורים וחקירה במע"מ וליווי ליטיגטורי ומשפטי מלא;
  • המרת הליך פלילי או כתב אישום בתשלום כופר כסף או קנס מנהלי;
  • שחרור ממעצר בגין עבירות מע"מ;
  • ליווי בהליכים משפטיים בטרם הגשת כתב אישום ולאחריו; שימוע, כופר, הסדרי טיעון וכיוצ"ב;
  • סגירת שומות אזרחיות במקביל להליך הפלילי;
  • חתירה לענישה מקילה בהליך הפלילי באמצעות הסדרי טיעון או ניהול הליכים משפטיים;

השארת פרטים לקבלת ייעוץ

לקשר ישיר עם עו"ד שגיב

סלולרי

ווטסאפ

אימייל

מאמרי עבירות מע"מ (מס ערך מוסף):