סוגיות מיוחדות בהפסדים – סיווגים, שינוי ייעוד, ירידת ערך מלאי, מימוש ערבות וחוב

מנחה: מר שבתאי בירן, רו"ח – חבר ועד בסניף באר שבע והדרום
מרצים: מר מיקי מיכאלוביץ, רו"ח, עו"ד
מר ארז שגיב, רו"ח, עו"ד
מגיבה: גב' מירב צדיקריו, רו"ח )משפטנית( – פקידת שומה, רחובות, רשות המסים

השארת פרטים לקבלת ייעוץ

לקשר ישיר עם עו"ד שגיב

סלולרי

ווטסאפ

אימייל