העברות בין קרובים

התיקון האחרון להוראות סעיף 62 בחוק מיסוי מקרקעין מצמצם את הפטור הנוגע להעברות בין אחים. בעבר היה ניתן להעביר זכות במקרקעין בפטור לאח או אחות ובני זוגם ללא כל תנאי, ולפיכך העברות בין אחים דינם היה כדין העברות מהורים לילדיהם ובני זוגם ובין בני זוג. כיום, לאחר תיקון הוראות הסעיף, בהעברות בין אחים פטור ינתן רק במקום שבו הזכות במקרקעין שהם מעבירים ביניהם התקבלה בידם מהוריהם ו/או מהורי הוריהם בהעברה ללא תמורה או בירושה. דהיינו, פטור בהעברות בין אחים, ינתן רק במקום שהזכות במקרקעין התגלגלה לידיהם במתנה ו/או בירושה והם מעוניינים לשרשה ביניהם למי מהם, ללא תמורה.

השארת פרטים לקבלת ייעוץ

לקשר ישיר עם עו"ד שגיב

סלולרי

ווטסאפ

אימייל