חיפוש
סגור את תיבת החיפוש

העברה בין דורית

העברה בין דורית

העברה בין דורית הינו תחום בדיני משפחה ההולך ומתפתח, ומקבל ביטוי נרחב בשילוב של מומחיות מענפי משפט שונים; דיני משפחה, דיני חברות, משפט אזרחי, מיסוי ועוד.

כאשר מדברים על העברה בין דורית, נסבה השיחה כיצד להעביר עסקים ונכסים בתוך התא המשפחתי המצומצם, תוך מניעת מחלוקות עתידיות, וכמובן חיסכון במס.  

בהעברה בין דורית השיקולים אינם שיקולים עסקיים בלבד, ונדרשת עבודה משותפת בין הדור המעביר לדור הנעבר, כאשר שיקולים הנוגעים לצרכים ורצונות, לוקחים בחשבון גם התחשבנויות אישיות ומשפחתיות לצד הסדרת העברת העסקים מיד ליד בתוך התא המשפחתי.

היבטים חשובים במסגרת העברה בין דורית

תכנון מוקדם ושילוב הדור הבא בניהול העסק

העברת השרביט לדור הבא של עסקים ונכסים שנצמחו במשפחה אינה עניין של מה בכך ולפיכך היא דורשת תכנון מוקדם, ובהרבה מקרים שילוב הדור הבא בניהול העסקים. זאת, כבר בשלב מוקדם, ועוד לפני ביצוע ההעברה המתוכננת, בהתאם לכישורי הדור הצעיר ורצון ההורים לחלוקת הרכוש. 

כאשר נשקלת האפשרות לאפשר לדור הבא לעבור תהליך הכשרה הדרגתי אך מקיף, יש לבנות תוכנית עבודה שתצליח, אשר תאפשר להכיר את העסקה ו/את הנכסים המועברים, הפוטנציאל הטמון בהם מבחינה כלכלית, והשינויים הצפויים בהם בעקבות כניסת הדור הבא לשליטה על נכסי המשפחה וניהולם. שינויים אלה חייבים להיות מדורגים, מובנים ונעשים בצורה מפוקחת, מלווה גם על ידי יועצים מקצועיים, כדי לאפשר לספק במרחב החדש, את רצונות הדור הבא, שיבטיח כי לקוחות העסק לא יעזבו והעסק יצמח מלקוחות חדשים שיגויסו.

במסגרת ההליך המדובר, אשר ממילא לוקח מספר שנים, יש חשיבות להכשרה ולבניית הליך מסודר ומפוקח, ולא לאפשר לאירועים בלתי מתכוננים לתפוס את מקומו של התכנון המוקדם, להתרחש מאליהם ולמצוא פתרונות מאולתרים. מכאן, בשלב הראשון יש למפות את הנכסים והעסקים שבידי המשפחה, לצד רצונה לחלוקת השליטה והניהול בהם בידי הדור הבא. על בסיס המיפוי שיבוצע, תתקבלנה כל ההחלטות לגבי שמירת העסקים והנכסים במסגרת התא המשפחתי אם לאו, ובמקרה השני גם על דרך מכירתם.

ככל שעניין זה יהיה מתוכנן יותר, כך ההעברה תתבצע באופן חלק יותר וללא קשיים, שבדרך כלל נתקלים בהם, כאשר ההעברה כאמור נכפית, ובצדה מתחיל לצמוח סכסוך על חלוקת הירושה. 

טיפול בהשלכות מס בצל העברה בין דורית

העברה בין דורית כוללת העברת נכסים ועסקים לידי הדור הבא, אשר בצידה גם השלכות מס. חלוקת נכסים בין יורשים פוטנציאליים מבלי לחכות למועד הפטירה, יכולה להוליד אירועי מס, ולפיכך פעולות אלה דורשות הכנה מוקדמת, ותכנון גם בהיבט הזה, כדי להימנע מלעלות על מוקשי מס. שקיפות ותכנון מוקדם, ימנעו אם כך, תאונות מס, ובכל מקרה יאפשרו נטל מס נמוך במסגרת ניהול ההליכים כאמור.

ניסוח כללי המשחק החדשים שבו ישולב הדור הבא בעסקים המשפחתיים, מחויב המציאות, ולכן היבטים חוזיים, תאגידיים, נדלניים, הם חלק מכלל העניינים שיש לבחון, כחלק מתוכנית מפורטת, שתהפוך לפרקטיקה העסקית של המשפחה. במסגרת אותה תוכנית, יש לנסח תכנית עבודה מפורטת, הכוללת היבטים משפטיים חשבונאיים ופיננסים, ונוגעת להכשרת דור ההמשך, הגדרת תפקידים של בני הדור הבא, ניסוח מחדש של תקנון והסכמי מייסדים בקשר עם חברות שבבעלות המעבירים, ניסוח צוואות וחלוקת רכוש, הסכמי ממון, ייסוד נאמנויות וכיוצ"ב, אשר יעודכנו מעת לעת, ככל שההליכים יתקדמו.  

טיפול בקונפליקטים ומחלוקות

חלוקת רכוש ופיצול עסקים משפחתיים בין בני משפחה, משרישה את המחלוקות השונות, ומנציחה את ההבדלים בין בני המשפחה ותפיסת עולמם העסקית. העיסוק בנושאים אלה מורכב ודורש התייחסות עמוקה, הכוללת פתרון קונפליקטים, עוד לפני שהם נוצרים. שילוב דור ההמשך בעסקים וחלוקת הנכסים המשפחתיים בין בני המשפחה מעורר דילמות, שאותן יש לפתור תוך כדי התנהלות עסקית. לכן, יש חשיבות לשיתוף הדור הבא בתכנון העבודה, וכן בפעולות הנדרשות לצורך ביצוע והשלמת התהליך, עוד כשהמעבירים בחיים.

משרד שגיב בלזר ושות' - מומחים בתהליכי העברה בין דורית

כל העברה בין דורית שכזו בתוך משפחה, יש לה את המאפיינים שלה, בהתאם למבנה אותו תא משפחתי והייחודיות שלו. 

משרד שגיב בלזר ושות' – מומחים בליווי משפחות וניהול הון וכספים, ומתמחים במתן ליווי משפטי להעברת רכוש ועסקים בין דורות – ניהול הון משפחתי הכנת הסכמים והסדרים בין דוריים, יצירת מנגנונים לניהול עסקים משפחתיים ולפתרון מחלוקות עתידיות, ארגון מחדש של מבנים תאגידיים, הסדרת היחסים הפנימיים בתוך ו/או בין המשפחות, הסדרת מבנה הבעלות והשליטה בחברות שבהן מחזיק התא המשפחתי, התאמת מבנה חברות משפחתי למשפחה, ליחסים בתוכה ולדיני המס (restructuring), העברות ללא תמורה, ניהול וחלוקת עיזבונות, ניסוח הסכמי ממון ו/או חלקות רכוש וכיוצ"ב.

ידע ובקיאות בהכנת תוכנית עבודה כלכלית-פיננסית-משפטית הוא קריטי והכרחי ונעשה נכון ובאופן מוצלח, רק על בסיס הבנה עמוקה של כל צרכי המשפחה בהיבטים הכלכליים – משפחתיים שלה. 

השילוב בין עולמות משפטיים מתחומים שונים אשר שותפי המשרד בקיאים בהם ומשלבים ביניהם, כרואי חשבון, עורכי דין ומומחים בתחומים פיננסים, מאפשרים למשרד להעניק מעטפת מלאה ושלמה של שירותים משפטיים, גם בתחום זה. עבודה המשלבת תחומי משפט שונים, מפחיתה טעויות ומאפשרת תכנון וביצוע העברה בין דורית של נכסים ועסקים בצורה המיטבית המשרתת את המשפחה.

השארת פרטים לקבלת ייעוץ

לקשר ישיר עם עו"ד שגיב

סלולרי

ווטסאפ

אימייל

מאמרי דיני משפחה:

הטבות וסוגיות מיוחדות – עולה חדש, תושב חוזר וותיק ורגיל, הקלות לתושבי חוץ ומס יציאה

הרצאה של עו"ד ורו"ח יגיל בלזר אודות הטבות והקלות המס לעולים חדשים, תושבים חוזרים, תושבי חוץ תושבים וותיקים, ועוד.

המצגת סוקרת את מטרות פקודת מס הכנסה ותקנות מיסוי עולים חדשים ותחולתן. מביאה את ההגדרות למיהו עולה חדש, תושב חוזר ותיק ותושב חוזר (רגיל). בוחנת את מועד שינוי התושבות לפי רשות המיסים ואת משמעותה המיסויית של שנת ההסתגלות.

במצגת סוקר עו"ד ורו"ח בלזר, את הטבות המס שנתנו לעולים חדשים ותושבים חוזרים ותיקים כולל דוגמאות והבהרות, ודן בהטבות לתושבי חוץ ובמס יציאה.

קרא עוד