הסכם ממון

תוכן עניינים

מהו הסכם ממון?

הסכם ממון הוא הסכם בכתב להסדרת רכוש, בין בני זוג אשר עתידים להינשא או שנישאו זה מכבר או כאלה שחיים ומקיימים משק בית משותף שלא במסגרת נישואין. הסכם הממון יכיל את כל ההסכמות בקשר לחלוקת רכוש ו/או שימוש בו בהתאם להסכמות הצדדים עת חותמים עליו, והחל מאותו מועד.

הסכם ממון הוא הסכם בכתב להסדרת רכוש, בין בני זוג אשר עתידים להינשא או שנישאו זה מכבר או כאלה שחיים ומקיימים משק בית משותף שלא במסגרת נישואין. הסכם הממון יכיל את כל ההסכמות בקשר לחלוקת רכוש ו/או שימוש בו בהתאם להסכמות הצדדים עת חותמים עליו, והחל מאותו מועד.

מה חשוב לדעת לגבי הסכם ממון?

חוק יחסי ממון משנת 1973 מסדיר את הרכוש ושימוש בו בין בני זוג, במקרה של גירושים או פטירה. הוראות החוק יחולו על כל זוג שנישא לאחר 1.1.74 בקובעו, באופן עקרוני, כי בפקיעת הנישואין יהיה זכאי כל אחד מבני הזוג למחצית שווים של כלל הנכסים אשר בני הזוג צברו במהלך חייהם המשותפים, וביניהם מקרקעין, מיטלטלין לשימוש אישי, נכסי קריירה – קופות פנסיה ופיצויים, השקעות וחיסכון, עסקים, תאגידים וכיוצ"ב.

הסכם הממון הוא הכלי היחיד שבאמצעותו יכולים בני הזוג להסדיר את חלוקת הרכוש שלהם בשונה מהקבוע בחוק.

הסכם ממון מקבל את הגושפנקא לקיומו רק לאחר שאושר על ידי בית משפט לענייני משפחה או בית הדין (לעיתים על ידי נוטריון או רשם הנישואין, אם ההסכם בא לעולם בטרם הנישואין), ולאחר אישורו הוא גובר על כל הסכמה קודמת שהייתה בין הצדדים לו ו/או על הקבוע בחוק יחסי ממון, לפיו כל רכוש שנצבר במהלך החיים המשותפים של בני הזוג, שייכים לשניהם  בחלקים שווים.

הסכם הממון יכול לכלול התייחסות הן לרכוש שנצבר עד אותה עת על ידי כל אחד מהצדדים לו והן לרכוש כאמור שייצבר על ידי כל אחד מהצדדים בנפרד ו/או ביחד לאחר שהחלו את חייהם המשותפים.

למה צריך הסכם ממון?

להגן כלכלית על בני הזוג: להבטיח שאלו אינם נישואים לצורך ניצול האחר

להסכם ממון יש שני היבטים; מצד אחד הוא מבטיח, כי בני הזוג נישאו שלא מתוך מניעים כלכליים. מצד שני מבטיח הסכם זה, כי הנישואין לא יפגעו בבן זוג שוויתר לטובת בן זוג אחר במהלך הנישואים. כשהנישואים יפקעו, ועל אף שצד אחד התפתח יותר מהצד השני ו/או בני זוג שהתנהלו בדרך שבה רק אחד מהם דומיננטי, בן הזוג השני לא ייצא ממערכת הנישואים ללא חלקו ברכוש המשותף. הסכם כאמור, בשלב מוקדם מונע מהצד החזק בין בני הזוג לנצל מצב שהתפתח לאחר הנישואים כנגד הצד השני.

כך, כאשר מנגנון זה נערך על ידי עורכי דין מקצועיים, הם מצליחים לכלול בהסכם זה סוגי רכוש והתחייבויות מרכזיים וכן הכנסות והוצאות הנוגעות למימון החיים המשותפים, חלוקת הירושות שקיבלו בני הזוג מחוץ לנישואין וכן מתנות, זכויות לא מוחשיות, פנסיה וקרנות וקופות גמל, קצבאות והשתלמות, ביטוחי חיים, השקעות, החזקה בחברות וכיוצ"ב

להסדיר את חלוקת הרכוש במקרה של פרידה

הסכם הממון, בהיותו מסמך המגבש את הסכמות בני הזוג, על בסיס רצונם החופשי, מונע התדיינויות משפטיות מיותרות ביניהם, במצב של גירושין. לפיכך, גם אם לא ממש נעים לשוחח עליו, מומלץ לבחון לערוך אותו בסיוע עורך דין בקי בתחום ומיומן, אשר יסייע לצדדים לבצעו במקצועיות תוך הפרדת רכושם כבר בעת שהתחילו את חייהם המשותפים בראיה צופה פני עתיד באופן הגון ותוך התחשבות בכל אחד מהם.

"פירוק שיתוף רעיוני" זה, הופך להיות מעשי, עת מגיעה הפרידה בעתיד, מחוסר רצון ובלית ברירה, וכיוון שהסכם זה נוסח עת לא התגלעו עדיין מחלוקות וסכסוכים, הרי שככל הנראה, אם ינוסח כבר באותו מועד שמתחילים יחסים אלה לפרוח, יהיה נוסחו הרבה יותר אובייקטיבי,   מתחשב ונטול כעסים.

ברור, כי במקרה של פרידה או גירושין, כאשר בני הזוג מסוכסכים, יהיה להם הרבה יותר קשה לחשוב בצורה שקולה על חלוקת רכוש, ללא יצר נקמה וכעסים אשר מתלווים לעיתים, מתוך אי רצון, להליכי פרידה לאחר שנמשכו מספר שנים. חרף המחשבות שלא לחשוב על פרידה כבר עכשיו, עת שבה רק כרגע נבנה משהו חדש, קל יותר בפרידה כאשר בהסכמות שלובות רגעי אהבה והבנה מאשר כעס.

ככלי לתכנון מס

הסכם הממון, מהווה גם כלי לתכנון במיסים, ולפיכך בכל עריכת הסכם כזה יש לערב עורכי דין המומחים בתחום אשר מכירים את השלכות המס הנובעים מאי עריכתו או כתוצאה מעריכתו. המומחים בדיני המס, משלבים בין מומחיותם זו לבין המומחיות בתחומי המשפחה השונים לצד, דיני תאגידים, דיני מקרקעין, משפט אזרחי וקניין. לשימוש בכלי זה לצורך תכנוני מיסים יש משמעות בעיקר בקשר לעסקאות במקרקעין ו/או מניות או זכויות אחרות בחברות ובתאגידים אחרים וכן חלוקת נכסי קריירה המחולקים בעת פקיעת הנישואין, בהתאם לבדיקות וחוות דעת רואה חשבון.

הגנה על רכוש הזוג מול צדדי ג'

קיומו של הסכם ממון מונע מחלוקות רבות בין הצדדים בעתיד לבוא, שכן הוא מגן על רכוש בני הזוג גם מול צדדי ג' במקרים של הוצל"פ, פשיטת רגל, כינוס נכסים, בין אם הם נשואים ובין אם לאו, ומסדיר בנוסף לנכסים הקיימים בהווה גם את הנכסים שיגיעו לצדדים במהלך חייהם המשותפים.

מי צריך הסכם ממון?

הגם שקיימת טענה, כי הסכם ממון הוא "לעשירים בלבד", הרי שבפועל אין הוא כך, ועריכתו מבעוד מועד, הוא עניין חשוב ונדרש. ככל שבני הזוג הצליחו בחייהם והתפתחו, הרי שגם אם אין בידיהם נכסים עת עורכים הם הסכם ממון, בעתיד לבוא בוודאי יהיה בידיהם נכסים רבים ומגוונים, וביניהם גם נכסי מקרקעין, נכסי קריירה, קופות פנסיוניות גמל ופיצויים, חברות, נכסים אחרים וכיוצ"ב.

בהיבט האישי והמשפחתי, התהיה לגבי האפשרות, כי הסכם ממון יפגע ביחסים שבין בני הזוג, שגויה מיסודה, שכן יש לראות את חיי הנישואין וקיומו של תא משפחתי, גם כתא עסקי הנצמח וגדל עם השנים. ככל שהיה מדובר בשותף, הרי שהיה הרבה יותר קל להסביר לו, כי שותפות טובה מבוססת על הסכם היפרדות ופירוק שיתוף טוב. כך גם לגבי בני זוג המתחילים בחיים משותפים, כאשר "הכל זורח וורוד" וחיים אלה עתידים להימשך גם יותר מ- 50 שנים, אבל לעיתים גם לזמן קצר מאוד שבו כבר נצמח רכוש – יש צורך להסדיר את חלוקתו, שלא באופן שווה בהתאם לחוק יחסי ממון כבר בשלבים ראשונים של ההתקשרות בין בני הזוג.

 

זוגות שמתחילים פרק ב'

הסכם ממון הוא מעין הגנה גם ליורשים העתידיים של כל בן זוג, במיוחד ילדים שלא מאותם נישואים. הסכם כזה מסדיר את עתידם של היורשים מכל צד ומונע סכסוכים משפחתיים עתידיים במסגרת מאבקי ירושה. כך, יחד עם עריכת צוואה מתאימה, יורשי כל צד מובטחים מגניבת ירושה של יורשי הצד השני. שני מנגנונים אלה; הסכם ממון וצוואה, מהווים ביחד כלי חשוב מאוד בהסדרת הרכוש של התא הכלכלי המשותף בטרם פורץ סכסוך בין יורשים.

הסכמי ממון עבור ידועים בציבור

בניגוד לזוג נשוי, אשר חייבים כאמור לאשר את הסכם הממון בבית המשפט לענייני משפחה או בבית הדין, הרי שזוג ידוע בציבור אינו חייב לעשות כן על אף שמומלץ לו לפעול בדרך זו, שכן בית משפט לעולם הוא הכלי הטוב ביותר לתת "חותמת והכשרה" להסכמות שבין צדדים, ובמקרה זה הוא בודק גם את הגינותו של ההסכם והשלכותיו.

משרד שגיב בלזר ושות' - מומחים בליווי וניהול הון משפחתי

עריכת הסכם ממון דורשת ידע ובקיאות בכמה דיסציפלינות משפטיות, שכן מעבר לרצון המתקשרים בהסכם, אלה עוסקות בחלוקת רכוש פוטנציאלית של מקרקעין, תאגידים, זכויות פנסיוניות, כספים וחשבונות בנק, הפעלת עסק ועוד. במקרה כזה ידע ובקיאות בהכנת הסכם הממון הוא מחויב והכרח, ונעשה נכון ובאופן מוצלח רק על רקע הבנה כוללת של כל צרכי בני הזוג והבנה כלכלית-פיננסית-משפטית של החומרים איתם עורכי הדין מתעסקים בבואם לערוך הסכם כזה.

השילוב בין עולמות משפטיים מתחומים שונים אשר שותפי המשרד בקיאים בהם ומשלבים ביניהם, כרואי חשבון, עורכי דין ומומחים בתחומים פיננסים ומיסים, מאפשרים למשרד להעניק מעטפת מלאה ושלמה של שירותים משפטיים הקשורים בהכנת הסכם ממון ושילובו עם הכנת צוואה או הסכם אחר הנוגע לענף משפטי זה. שני מסמכים אלה סוגרים בצורה מיטבית את חלוקת ההון והרכוש של התא המשפחתי בהתאם לרצון בני הזוג.

השארת פרטים לקבלת ייעוץ

לקשר ישיר עם עו"ד שגיב

סלולרי

ווטסאפ

אימייל

מאמרי דיני משפחה:

הטבות וסוגיות מיוחדות – עולה חדש, תושב חוזר וותיק ורגיל, הקלות לתושבי חוץ ומס יציאה

הרצאה של עו"ד ורו"ח יגיל בלזר אודות הטבות והקלות המס לעולים חדשים, תושבים חוזרים, תושבי חוץ תושבים וותיקים, ועוד.

המצגת סוקרת את מטרות פקודת מס הכנסה ותקנות מיסוי עולים חדשים ותחולתן. מביאה את ההגדרות למיהו עולה חדש, תושב חוזר ותיק ותושב חוזר (רגיל). בוחנת את מועד שינוי התושבות לפי רשות המיסים ואת משמעותה המיסויית של שנת ההסתגלות.

במצגת סוקר עו"ד ורו"ח בלזר, את הטבות המס שנתנו לעולים חדשים ותושבים חוזרים ותיקים כולל דוגמאות והבהרות, ודן בהטבות לתושבי חוץ ובמס יציאה.

קרא עוד