הסכם גירושין

הסכם גירושין

הסכם גירושין הוא הסדר הכולל סוגיות כלכליות ופיננסיות, סוגיות בנוגע לגידול הילדים והסכמות בנוגע להחלפת הכתובה בהבנות שהושגו בהסכם זה. 

זהו הסכם בעל חשיבות רבה, שכן הוא שוקל לא רק את חלוקת הנכסים הקיימים אלא גם נכסים בעלי שווי עתידי ונכסים בעלי שווי כדוגמת מוניטין בעת חלוקת הרכוש, והוא מהווה את נקודת הפתיחה של בני הזוג בחייהם לאחר הגירושין. 

סוגיות במסגרת הסכם גירושין

סוגיות כלכליות ופיננסיות

הסכם גירושין כולל סוגיות כלכליות ופיננסיות, סוגיות הנוגעות לחלוקת רכוש התא המשפחתי, לרבות מניות בחברות וישויות משפטיות אחרות – קרנות הון, חברות באגודות, שותפויות, ככל שקיימות, מקרקעין בארץ ובחו"ל – לרבות עסקאות בתהליכים (קומבינציות, קבוצות רכישה, התחדשות עירונית), זכויות פנסיוניות – קרנות השתלמות וקופות גמל, חסכונות, כספים בארץ ובחו"ל וחלוקת חשבונות בנק, זכויות הוניות אחרות, סוגיות הנוגעות לחלוקת התחייבויות לטווח קצר וארוך וכיוצ"ב.

הסדרת סוגיות גידול ילדים

הסכם זה אמור לכלול גם הסדרה של כלל ההיבטים הנוגעים לגידול הילדים, המשמורת עליהם וקביעת גובה המזונות, לרבות כל ההיבטים הכלכליים-פיננסיים הנוגעים אליהם. בשל חשיבות תוכן הסכם הגירושין, הכולל גם היבטים כלכליים ופיננסיים וגם היבטים משפחתיים הנוגעים לגידול ילדים ודאגה לרווחתם, קיימת חשיבות מיוחדת, לערוך הסכם זה, תוך תכנון מוקדם של הסוגיות הדורשות הסדרה ובדיקתם. 

בהקשר זה, חשיבות מיוחדת להסדרת כל העניינים הנודעים לילדים בצורה מפורטת, הקובעת גם מנגנון ליישוב סכסוכים והכרעתם, לרבות פניה למגשר, צורת מערכת היחסים העתידית בין בני הזוג, לרבות שמירת קשר עם הסבים והסבתות והמשפחה המורחבת, מסגרות חינוך של הילדים, חוגים בהם ישתתפו, לימודים, טיולים, הסדרי ראיה מפורטים, קביעת מתווים ברורים להתנהגות במקרים שונים, הסדרי טיפול בריאותיים, וכל היבט אחר אשר הוא ממאפייני התא המשפחתי.

התייחסות להכרעה

במסגרת הסכם הגירושין, יש לכלול גם התייחסות להכרעה, כי הסכם זה גובר על הכתובה, שהרי  בחתימה על ההסכם מצהירים בני הזוג, כי ההסדר שנקבע בכתובה פג לו, ובמקומו בה הסכם הגירושין שמסדיר את כל העניינים שבני הזוג הסדירו. כך, כדאי גם להוסיף דרישה לגישור והתחייבות לפתרון מחלוקות בעתיד.

משרד שגיב בלזר ושות' - מומחים בדיני משפחה

משרד שגיב בלזר ושות' – מומחים בליווי משפחות בכל ההיבטים הפיננסים-כלכליים, וניהול הון וכספים, לרבות בעת פירוקי שיתוף בין בני זוג. 

משרדנו מעניק שירותים לעורכי דין המייצגים בני זוג מתגרשים, ומלווים אותם בהיבטים המשפטיים – כלכליים – פיננסיים – חשבונאים, לרבות ניתוח דוחות כספיים, הערכות שווי, אקטואריה, הכנת שאלות הבהרה וביצוע חקירות בעניינים אלה בבית משפט. 

הניסיון החשבונאי והפיננסי, והרקע החקירתי שיש לשותפי המשרד מהתפקידים שמילאו ברשות המיסים, מאפשרים להם להגיע לתוצאות בתיקי הגירושין בהם הם מעורבים.

השארת פרטים לקבלת ייעוץ

לקשר ישיר עם עו"ד שגיב

סלולרי

ווטסאפ

אימייל

מאמרי דיני משפחה:

הטבות וסוגיות מיוחדות – עולה חדש, תושב חוזר וותיק ורגיל, הקלות לתושבי חוץ ומס יציאה

הרצאה של עו"ד ורו"ח יגיל בלזר אודות הטבות והקלות המס לעולים חדשים, תושבים חוזרים, תושבי חוץ תושבים וותיקים, ועוד.

המצגת סוקרת את מטרות פקודת מס הכנסה ותקנות מיסוי עולים חדשים ותחולתן. מביאה את ההגדרות למיהו עולה חדש, תושב חוזר ותיק ותושב חוזר (רגיל). בוחנת את מועד שינוי התושבות לפי רשות המיסים ואת משמעותה המיסויית של שנת ההסתגלות.

במצגת סוקר עו"ד ורו"ח בלזר, את הטבות המס שנתנו לעולים חדשים ותושבים חוזרים ותיקים כולל דוגמאות והבהרות, ודן בהטבות לתושבי חוץ ובמס יציאה.

קרא עוד