חיפוש
סגור את תיבת החיפוש

הבהרה – מיסוי מענקי הפרטה

ארז שגיב, עו"ד ורו"ח, מומחה למיסים.
לשעבר מנהל החטיבה המקצועית ברשות המיסים ומנהל תחום קבלנים ונדל"ן.

ביום 11.5.11 פורסמה החלטה של רשות המיסים שלא לקבל את עמדתו של ביהמ"ש המחוזי בעניין חיים ניסים (עמ"ה 859/08) הנוגעת למיסוי מענק הפרטה.

על אף האמור בהחלטה זו, אשר עומדת בניגוד לפסה"ד בעניין דלעיל, ובשל היותה של עמדה זו עמדה עקרונית אשר יש בה כדי להשפיע, לא רק על מענקי הפרטה אלא גם על תשלומים בגין אי תחרות, פיצויים ושיפויים הוניים אחרים וסיווגם לעניין מיסוי, יש להמשיך ולפעול בכל מקרה לגופו, עפ"י התפיסה המיסויית, כי מענק שכזה הינו מענק הוני ומיסוי ויהיה בשיעור של 20% ללא פיצול רווח ההון.

יאמר מייד, בהחלטה שעורכת השוואה למקרים אחרים, נשכחה העובדה שבשני פסקי הדין האחרים (אלימלך יוסף – עמ"ה 1122/06, מירי בן זקן – עמ"ה 1014/07), נשכחה העובדה שהמדובר בהסכמי פשרה שאושרו ע"י בימ"ש בעוד שבמקרה הנדון נשוא ההחלטה המדובר הוא בפס"ד שאישר את עמדת הנישום.

עוד יצוין, כי הניתוח המקצועי שנערך בפסק הדין, אין לבטלו, הגם שהוא עומד בניגוד לעמדתה של רשות המיסים, שכן עמדתו של ביהמ"ש שנתמכת בפסיקה בפסקי דין אחרי, תיושם ותאושר וגם לדעתנו בסוגיה הרבה יותר מורכבת ובעלת השלכות רוחב נוספות והיא מכירת אי תחרות.

השארת פרטים לקבלת ייעוץ

לקשר ישיר עם עו"ד שגיב

סלולרי

ווטסאפ

אימייל